Kontrollerte aktører i turistbransjen: – Vi er bekymret

Vinterturismen har eksplodert de siste årene, og bransjen får stadig flere aktører. Det bekymrer Arbeidstilsynet.

TJENER GODT: Hvalsafari og nordlysguiding har sørget for at flere aktører tjener gode penger på turister. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Tirsdag hadde Arbeidstilsynet i samarbeid med politiet, Skatteetaten, Kemneren, NAV og Statens vegvesen invitert event- og turistbransjen i Troms til et veiledningsmøte på Saga hotell i Tromsø.

Formålet var å informere om det lover og regler som gjelder, både som arbeidsgiver men også hva man må forholde seg til når man driver med opplevelsesturisme.

For i løpet av de siste årene har antall aktører som driver innenfor turistbransjen i Troms økt kraftig. Særlig gjelder dette nordlysguiding og hvalsafari, der svært mange av gjestene kommer langveis fra.

– Fra 2006 til 2016 har antall utenlandske gjestedøgn i Tromsø steget med 618 prosent, sier tilsynsleder John Arve Skarstad i Arbeidstilsynet.

Aksjonerte mot 34 virksomheter

IKKE OVERSIKT: Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, John Arve Skarstad, sier til iTromsø at det er langt flere aktører på markedet enn de har oversikt over. FOTO: SILJE LØVSTAD THJØMØE 

Og eksplosjonen i antall turister og aktører har igjen ført til at ikke alle følger reglene. I slutten av februar i år gjennomførte de ovennevnte etatene en kontroll mot 34 virksomheter innenfor bransjen. Tilsynet avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet manglende arbeidskontrakter, lange arbeidsdager og manglende registrering av arbeidstid.

Ifølge Arbeidstilsynet preges bransjen av mange midlertidige ansatte, et stort innslag av utenlandske arbeidstakere, lav organiseringsgrad og mye omsetning med kontanter.

– Vi har invitert over 200 aktører hit i dag, men det er nok langt flere i markedet. Utfordringen er at bedriftene er registrert med forskjellige næringskoder, slik at vi umulig kan ha fullstendig oversikt over hvor mange som er i turistbransjen, sier Skarstad og nikker mot møterommet på Saga hotell der rundt femti mennesker har samlet seg.

– Noen stikker seg unna

– Er dere bekymret for utviklingen?

– Ja, altså dette er så pass sesongbetont, med stort trykk på kort tid der man ofte henter inn utenlandske arbeidstakere. Vi er bekymret for at noen av aktørene ikke ivaretar sine ansatte, og at de ikke forholder seg til de lover og regler som de er pålagt, sier Skarstad.

Videre poengterer Skarstad at han ikke tror at aktørene bryter loven med viljen, men at fordi det vokser så fort, er det ikke alle som klarer å ha like god oversikt over regelverket.

– De aller fleste er lovlydige, men det er noen som stikker seg unna. Vi regner med at de fleste trenger veiledning i regelverket, og derfor arrangerer vi møtet, sier Skarland samtidig som han legger til at man ikke skal se bort ifra en ny aksjon mot næringen.

– Det kan hende vi gjør et lignende tilsyn. Vi kommer i alle fall til å følge med, for det ser ikke ut til at denne bransjen blir noe mindre med det første.