Rekordrask oppstart

Ikke før er NVE-godkjennelsen klar, så er utbyggeren i gang på Kvitfjell og Raudfjell.

starter opp: I første omgang vil anleggsarbeidet pågå på Raudfjell. Oppstart er denne uken. Foto: Norsk Miljøkraft 

nyheter

I et informasjonsskriv fra miljøkraftselskapene blir det opplyst at anleggsstarten er denne uken. Kontaktperson for alle anleggs- og transportmessige forhold, Carsten Jacobsen i Siemens, sier at alt av maskiner og utstyr blir fraktet fra sentrum til Sjøtun i løpet av de nærmeste dagene.