Bonord klager på gebyr fra kommunen

Bonord Eiendomsutvikling klager i et brev til kommunen på et reguleringsgebyr på 733.331 kroner de betalte i 2014.

  Foto: Tor Farstad

nyheter

– På bakgrunn av sen saksbehandling ber vi om at gebyret blir nedsatt og tilbakebetalt etter gjeldende lover og regler, samt Tromsø kommunes regelverk, skriver Bonord i klagen.

Klagen begrunnes med at det tok lang tid fra innsending til planen ble lagt ut til offentlig ettersyn, lang tid for å behandle merknader fra Statens kartverk og klager fra naboer.