Nå har den tidligere byrådslederen fått ny jobb

Øyvind Hilmarsen skal lede SINTEF Nords havbrukssatsing.

Øyvind Hilmarsen.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Hilmarsen kommer fra stillingen som leder for Senter for fjernmåling ved UiT og begynte i SINTEF Nord 1. November.


SINTEF Nord
  • SINTEF Nord AS er et forskingsinstitutt - heleid av SINTEF, med hovedkontor i Tromsø.
  • SINTEF Nord har siden oppstarten i 2008 hatt en jevn vekst og teller nå 20 forskere
  • Satsingsområdene så langt har vært fiskeriteknologi, sirkulær økonomi, digitalisering, logistikk, maritime operasjoner og samfunnsutvikling.
  • Målet deres er å bidra til økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i nord.
 

Spennende samarbeid

Hilmarsen er utdannet Cand. Scient.  i biologi med spesialisering innen landbasert akvakultur ved UiT, samt ingeniør i Havbruksteknologi ved Høgskolen i Tromsø.

- Vi forventer også at spennende prosjekter vil kunne utvikles med hans bakgrunn fra UiT.  Kunnskapen Hilmarsen har fått om næringsutvikling i nord gjennom fire år som byrådsleder i Tromsø og mange års erfaring fra politikken, vil også være til stor nytte i arbeide med realisering av SINTEFs havbrukssatsing i nord, sier Jørn Eldby, administrende direktør i SINTEF Nord AS i et presseskriv.

Ruste næringslivet

SINTEF Nord vil, i nært samarbeid med SINTEF Ocean, bidra til at nordnorsk næringsliv blir bedre rustet teknologisk og forretningsmessig skriver de videre i presseskrivet.

- Flere av våre forskere i Tromsø har kompetanse og erfaring fra havbruksnæringen, og denne lokale kompetansen styrkes gjennom ansettelse av Øyvind Hilmarsen som senior forretningsutvikler og prosjektleder.