Eksporterte sjømat for 9,1 milliarder

I oktober eksporterte Norge 275 000 tonn sjømat.

LAKS: Eksport av laks hadde en volumøkning på 10 prosent sammenlignet med oktober 2016, oppgir Norges sjømatråd.  Foto: Thibault Desplats

nyheter

2,1 millioner norsk sjømat har blitt eksportert hittil i år, til en verdi av 77,6 milliarder kroner. I forhold til samme periode i fjor har eksportvolumet økt med 3 prosent, og verdien med 5 prosent, eller 3,4 milliarder kroner.

Oppnådde ikke fjorårets rekordtall

I oktober falt volumet med 5 prosent, og verdien med 3 prosent, eller 281 millioner kroner, sammenlignet med oktober 2016.

– Med en sjømateksport på 9,1 milliarder kroner var oktober den nest beste enkeltmåneden for norsk sjømateksport noensinne. Lakseeksporten økte i oktober med to prosent, hvitfiskeksporten totalt økte med 10 prosent, mens makrell- og sildeeksporten ble redusert med 19 prosent. Den totale sjømateksporten i oktober overgikk dermed ikke den historiske rekordmåneden oktober i fjor, sier Asbjørn Warvik Rørtveit direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd i et presseskriv.

NEDGANG: Norges sjømatråd oppgir en nedgang i volum på 5 prosent og verdi på 3 prosent for oktober, sammenlignet med samme måned i fjor.  

Størst marked i Frankrike og Polen

Eksport av laks hadde en volumøkning på 10 prosent, og Norge eksporterte 98 000 for 5.7 milliarder kroner i oktober, med en verdiøkning på 123 millioner kroner i forhold til oktober 2016.

Så langt i år har Norge eksportert 807 000 tonn laks for 53,4 milliarder kroner. Dette gir en volumøkning på 1 prosent, mens verdien økte med 9 prosent, eller 4,3 milliarder kroner, fra samme periode i fjor.

Frankrike og Polen var de største markedene for norsk laks i oktober, oppgir Norges sjømatråd.