Sentrumskryss stenges: Slik berøres kollektivtrafikken

Omkjøringen gjelder fram til klokken 16.00 onsdag.
nyheter

Troms fylkestrafikk opplyser på Facebook at krysset Storgata-kirkegata stenges onsdag. Dette medfører omkjøringer for enkelte bussruter:

  • Linje 42 fra Sjøgata S4 kjører ned Kirkegata og nordover til Hansjordnesbukta inn i tunnelsystemet og fortsetter i Langnestunnelen til Giæverbukta. Stoppene Fiskegata og Polaria betjenes ikke på tur til Kvaløya.
  • Linje 37 fra Sjøgata S4 kjører ned Kirkegata og nordover til Hansjordnesbukta inn i tunnelsystemet og kommer ut ved Polaria for så å kjøre videre i normal trasè. Stoppene Peder Hansensgt. og Polaria betjenes ikke. Nytt midlertidig stopp ved fylkesbygget på Strandveien.
  • Linje 33 fra Sjøgata S4 kjører ned Kirkegata og nordover til Hansjordnesbukta inn i tunnelsystemet og kommer ut ved Polaria for så å kjøre videre i normal trasè. Stoppene Fiskegata og Polaria betjenes ikke. Nytt midlertidig stopp ved fylkesbygget på Strandvegen.