Disse er nominert til Nordnorsk kommunikasjonspris 2017

UiT, NOSO og Agenda Nord-Norge er de tre finalistene som nå kan stikke av med Nordnorsk kommunikasjonspris.

NOMINERT: Nordnorsk Symfoniorkester er nominert til kommunikasjonsprisen. Her er de på Svalbard. Foto: NOSO 

nyheter

Prisen deles ut til noen som har utmerket seg ved å fremme eller synliggjøre Nord-Norge.

Det er det altså disse tre har gjort.

Eget kommunikasjonskurs

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT er nominert til prisen fordi de som første fakultet i Norge har startet opp et obligatorisk formidlingskurs.

– Kurset har som mål å inspirere forskere til å bli gode og entusiastiske formidlere av fag og forskning. Et annet mål er å bidra til å utjevne skjevheten i riksmediene som tradisjonelt holder seg til fageksperter i sør når de trenger kommentarer til forskningsstoff. To av Ph. D-stipendiatene som har deltatt på kurset, vant nylig første og andre plass i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix, står det i begrunnelsen for nominasjonen av fakultetet.

Setter Nord-Norge på dagsorden

– Agenda Nord-Norge har på kort tid blitt den arena i Nord-Norge der beslutningstakere, bedriftsledere og akademia møtes for å bidra til at tematikk som er viktig i nord, settes på dagsorden. ANN kommuniserer fra et nordnorsk ståsted og med et nordnorsk perspektiv, står det i nominasjonen.

I tillegg legges det vekt på at Agenda Nord-Norge har opparbeidet seg et sterkt internasjonalt nettverk.

Stått på siden 2009

Den tredje nominerte til prisen er NOSO – Nordnorsk Symfoniorkester.

– NOSO har utrettet mye med få kommunikasjonsressurser. NOSO har vært meget dyktige i å involvere hele organisasjonen til å tenke kommunikasjon. NOSO har delegert ansvaret for egen YouTube-kanal og Instagram til sine musikere. Organisasjonen har jobbet gjennomgående med å få alle ansatte til å jobbe mot et felles mål, og har lyktes med dette.

Tidligere har Finnmarksløpet og Caroline Meier fra Vesterålen vunnet prisen.