Vil starte utvidelsen av flyplassen i 2019

Budsjettrammen er på en halv milliard kroner.
nyheter

Som kjent blar Avinor opp nesten 500 millioner kroner for ombygging og utvidelse av Tromsø lufthavn.

Flyplassen får utvidet arealet med mellom 5.000 og 5.500 kvadratmeter.

Byggestart i 2019

Etter den eksterne kvalitetssikringen av skisseprosjektet er det planlagt styrebehandling i løpet av første kvartal 2018. Neste fase er forprosjekt.

- Hvis alt går etter planen får vi til oppstart på byggingen i 2019, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken i et presseskriv.

I skisseprosjektet

Det siste året har Avinor arbeidet med flere alternativer i skisseprosjektet, og en ekstern kvalitetssikring av dette er nå i gang.

- Vi nærmer oss slutten av skisseprosjektet. Dette er et viktig prosjekt og det er mange forhold å ta hensyn til. Jeg kan avsløre at vi jobber med et åpent og lyst bygg, som gir godt utsyn til den flotte naturen. Vi hadde opprinnelig sett for oss en én etasjes løsning, men de alternativene vi jobber med nå er i to etasjer og koblet sammen med dagens terminal, sier Snekkerbakken og fortsetter:

 Det har vært viktig å tenke hvordan bygget skal fungere i forhold til andre delprosjekter, som utbedring av deicingplattformer og flere flyoppstillingsplasser.

Flere prosjekt allerede i vinter

I vinter vil Avinor sette i gang en rekke mindre forbedringsprosjekter ved flyplassen. Blant annet skal toalett-fasilitetene i nordre pir utbedres, og mesaninen inn mot securitykontrollen skal utvides for å få bedre flyt, og unngå kødannelser i trappen og i avgangshallen.

Det vil også startes rivearbeid av to gamle bensinstasjoner og et verksted som forberedelser til terminalbyggingen som kommer.