Vil utrede hvordan alpinlandsby påvirker friluftsområde

Landbruksforvaltningen anbefaler en konsekvensutredning i forbindelsen med planene for Finnheia alpinlandsby i Håkøybotn.

ALPINLANDSBY: Ved hotellområdet på Finnheia vil det bli etablert en alpinlandsby. I tillegg vil private hytter og leiligheter være tilgjengelig for utleie. Illustrasjon: Nordic–Office of Architecture 

nyheter

Tromsøregionens landbruksforvaltning mener det i forbindelse med planene for Finnheia alpinlandsby er vesentlig å få belyst tiltakets innvirkning på området som et mye brukt friluftsområde, samt konsekvenser for marka som biotop. Også den trafikale situasjonen må utredes, heter det i en merknad til planene.

Landbruksforvaltningen anbefaler at landbruk og beitebruk tas med som tema i konsekvensutredningen.