Troms og Finnmark gjenopptar forhandlingene om et nytt fylke

12. januar møtes delegasjoner fra fylkene i Troms og Finnmark for å forhandle om sammenslåing.

FORHANDLINGER: Her sitter delegasjonene ved forhandlingsbordet i slutten av november. Møtet ble avholdt på fylkeshuset i Tromsø. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Sammenslåingen er allerede vedtatt av Stortinget.

– Nå starter vi igjen. Vi prøvde oss på å se om det var mulig å få på plass en felles uttalelse til begge fylkestingene i desember. Der håpet vi å svare på noen av spørsmålene Kommunal- og moderniseringsdepartementet etterlyste svar på, sier Ørnebakk.

Rakk ikke frist

Ettersom forhandlingene mellom Troms og Finnmark ble brutt i november, rakk de departementets frist.

– Nå går vi løs på hele pakken – siden vi ikke har den fristen å forholde oss til. Derfor skal vi ta for oss en del andre ting også, som politisk system, lokalisering, hovedsete og slikt.

Forhandlingene skal foregå i Tromsø.

– Den 12. er en fredag, og vi har begrenset med tid .Vi får nok ikke all verdens ut av en dags arbeid, men vi håper å komme i gang, sier Ørnebakk.

– Forhandlingsteknikk

Da forhandlingene brøt sammen i november, fikk Ørnebakk kritikk av fylkesordfører Ragnhild Vassvik for å ha nektet å rikke seg i forhandlingene.

– Den type utspill er en del av forhandlingsteknikken. Vi har en moderat innfallsvinkel til mange spørsmål, mens Finnmark har stått på bastante standpunkt som at «Finnmark» skal være navnet på det nye fylket, mens vi har vært opptatt av at begge identitetene skal være med. Vi har nok litt ulikt syn på hvem som har vært moderate og ytterliggående i sine utgangspunkter, sier Ørnebakk.