Striden om Folkeparken: Går mot langsiktig løsning

Den årelange striden om eierskap og bruksrett til Folkeparken på Sør-Tromsøya ser ut til å gå mot en løsning.
nyheter

– Vi har i løpet av høsten i fjor vært i tett dialog med eieren av parken – Opplysningsvesenets fond, samt Miljødirektoratet for å finne en langsiktig løsning, forteller Mette Mohåg, avdelingsdirektør for byutvikling i kommunen.

Hun vil ikke bekrefte at partene er kommet til en enighet, eller hva som er den konkrete løsningen – men innrømmer at man er kommet svært langt på vei.

Skal behandles politisk

– Jeg har god tro på at vi vil bli enige om en løsning som jeg tror alle parter vil være fornøyd med, men før jeg kan si noe mer må saken opp til politisk behandling, sier hun.

– Vil kommunen overta Folkeparken eller vil man få en festeavtale?

– Som sagt så vil vi fremme saken politisk i nær fremtid, og før den tid vil jeg ikke si noe.

Leder i byutviklingskomiteen, Brage Larsen Sollund, er også fornøyd med at man nå får en løsning på et langvarig problem.

Fornøyd komitéleder

– De som vinner mest på dette er brukerne av Folkeparken. Nå vil vi få anledning til å tilrettelegge og oppgradere parken slik at vi kan få en enda bedre bruk av området, sier han til iTromsø.

Heller ikke han ønsker å gå inn i detalj på innholdet i avtalen, men ifølge det iTromsø kjenner til så dreier det seg om en festeavtale på over 50 år.

Eiendomsdirektør i Opplysningsvesenets fond, Anne Stine Mollestad, er også sparsom med informasjonen.

Tause parter

– Jeg vil ikke si noe om innholdet i det vi har snakket om, men jeg kan si så mye som at vi har hatt en god og positiv dialog i høst, sier hun til iTromsø.

– Kan du si noe om dere er nærmere en enighet enn dere var i fjor sommer?

– Nei, jeg vil ikke si noe mer enn det jeg har sagt, sier hun.

I flere år har det vært stor uenighet om Folkeparken – det vil si det store parkområdet sydvest på Tromsøya som blant annet inneholder Tromsø Museum, Telegrafbukta og det gamle akvariet.

Kommunen har ønsket kjøp

Kommunen har lenge ønsket å kjøpe hele området for å kunne sikre bruken for fremtiden, samt for å kunne oppgradere det og legge til rette for bedre bruk av spesielt området mellom museet og Sorgenfri barnehage.

Eieren – OVF – har imidlertid ikke ønsket å selge, og senhøsten 2016 tilspisset seg situasjonen da kommunen vedtok å omregulere hele området til friluftsformål – noe OVF protesterte kraftig mot.

Det har satt kjepper i hjulene for kommunen som ikke har lov til å låne penger for å investere i eiendommer man selv ikke eier. Dette kommer man nå unna.

– Om man har en festeavtale på 50–60 år vil man kunne investere som om det var ens egen tomt, sier Brage Larsen Sollund.

Staten betaler

Nå ser det altså ut til at krangelen får en ende i og med at man får på plass en langsiktig avtale der man både løser de formelle og økonomiske problemene.

Med på lasset har man også fått Miljødirektoratet som etter sigende vil stå for en stor del av kostnadene.

Direktoratet har nemlig en budsjettpost som kalles "Statlig sikring av friluftsområder" – og det er fra denne potten som pengene til å finansiere Folkeparkenavtalen hentes.

– Vi har gitt en tildeling på cirka én million kroner som skal dekke opp til halvparten av kostnadene, forteller sjefsingeniør Nils-Yngve Berg i Miljødirektoratet til iTromsø.

Ifølge han oppfyller Folkeparken alle kriterier som stilles for at staten skal gå inn med penger.

– Det er et sentrumsnært og populært område, det er attraktivt - og det inngår i et større sammenheng der det er direkte forbindelse til andre friluftsområder, sier han.