Så mye beslagla tollerne i fjor

Tolletaten har delt beslagstallene sine fra 2017.

Fisk: I første halvår har Tollregion Nord-Norge beslaglagt 3.146 kilo fiskefilet. På samme tid i fjor var tallet 1.994 kilo. 

Tall fra flyplassen i Tromsø i 2017:
  • I 2017 ble det skrevet ut 84 bøter på totalt 89.000 kroner på beslag. Kun syv saker ble anmeldt.
  • Det ble beslaglagt 84,11 liter brennevin, 18 liter vin og 24 liter øl.
  • Det ble også beslaglagt 16.240 sigaretter, 4,34 kilo snus og 13,67 kilo røyketobakk.
nyheter

I fjor beslagla Tollregion Nord-Norge 3.960 kilo fiskefilet fra turister som tar med seg mer fisk enn den lovlige kvoten på 15 kilo. Det markerer en kraftig oppgang fra de 2.578 kiloene som ble beslaglagt i 2016.

– Fisken er forsøkt tatt ut av landet i store varebiler, eller biler med hengere som er innredet med en eller annen form for fryseelement, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.


Store alkoholbeslag

Tolletaten har aldri tidligere beslaglagt så mye øl og brennevin som i 2017. Vinbeslagene er samtidig på det høyeste nivået siden 2011, og er fordoblet sammenlignet med 2016. Tollerne beslagla over 700.000 liter alkohol i 2017, nær 2.000 liter alkohol hver eneste dag på landsbasis.

– Alkoholsmuglingen ser ut til å ha økt kraftig. Vi ser at profesjonelle aktører smugler stadig større mengder alkohol. Ved hjelp av våre kameraer på grensen, solid etterretningsarbeid og godt tollerskjønn, har vi avdekket omfattende alkoholsmugling i 2017, sier tolldirektøren.

Trenden er at smuglerne er mer risikovillige, og tar inn større laster. I fjor var 16 av lastene på mer enn 10.000 liter øl. I begynnelsen av desember stoppet Tolletaten to trailere med totalt 45.000 liter øl på Svinesund. Det er det største tollbeslaget av øl på én dag.

Sigg: Tollerne på Storskog i Finnmark fant 80.780 sigaretter da de kontrollerte en hviterussisk registrert varebil.  

 

Netthandel med narkotika og legemidler

– Vi har dessverre satt ny rekord i antall narkotikabeslag i 2017. Internett har gjort det lett å bestille narkotika, legemidler og dopingmidler. Vi gjør daglig flere beslag av narkotika og legemidler i postforsendelser. De siste årene har det også vært en kraftig økning i beslag av beroligende stoffer, sier tolldirektør Øystein Børmer.

De såkalte nye syntetiske narkotiske stoffene kan være 50 til 10.000 ganger kraftigere enn tradisjonell narkotika. De kan være umiddelbart dødelige, selv i små mengder.

– Jeg er bekymret over at folk leker med sin egen helse for å oppnå rus, sier Børmer, som også er bekymret for tollernes sikkerhet.

– Som følge av nye og farlige typer narkotika, må vi nå ta helt andre forholdsregler enn tidligere for å ivareta sikkerheten til tollerne.