Flere elever sier de blir mobbet

Rekordmange skoleelever besvarte elevundersøkelsen i 2017.

Illustrasjonsbilde av Sommerlyst skole.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I fjor svart 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en liten økning på 0,3 prosent fra 2016, skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

I Troms ble 30 mobbesaker meldt inn til Fylkesmannen i 2017. På landsbasis var 63 prosent av sakene ferdigbehandlet ved utgangen av året, viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

– Høyeste antall noensinne

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og førsteårselever på videregående skoler, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn. Av elevene som har besvart elevundersøkelsen, utgjør 6,6 prosent cirka 29 000 elever.

Elevene svarer at de har blitt utsatt for mobbing av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever. Flere enn 435 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2017. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

– Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er derfor svært alvorlig at flere elever svarer at de blir mobbet. Arbeidet mot mobbing er et kontinuerlig arbeid og alle som jobber med elever skal vite hvordan de kan gripe inn for å sørge for at elevene opplever at de har det trygt og godt på skolen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Økning i mobbing fra voksne

Nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 45 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 25 prosent opplever fysisk mobbing.

2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere. 2 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er en liten økning fra i fjor.

Forskjell på gutter og jenter

– Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og ingen barn skal oppleve mobbing. Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en kommentar til undersøkelsen publisert av Kunnskapsdepartementet.

Elevundersøkelsen viser at mobbing kommer til uttrykk på mange måter. Guttene utsettes mest for å bli slått, dyttet eller holdt fast. Jentene er derimot mer utsatt for å bli kalt stygge ting eller bli holdt utenfor. Digital mobbing skiller seg ut ved at tallene er langt lavere på barneskolen og høyest på ungdomstrinnet. I tillegg er det mange elever som oppgir at de voksne på skolen ikke vet om mobbingen.

– Det viser at det er viktig å bygge opp kompetansen for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing i skole og barnehage. Å styrke kompetansen er derfor et av hovedtiltakene i regjeringens mobbepolitikk, sier Sanner.