Venstre-folk i nord: Farlig Oslo-dominans i Venstres regjeringslag

Bare en mikroskopisk del av Venstres regjeringslag bor utenfor Oslo-gryta, beklager Venstre-gruppeleder Jonas Stein (33) i Tromsø.

Jonas Stein savner Venstre-politikere ifra Nord-Norge i den nye regjeringen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Fra hans egen landsdel er det ikke en eneste Venstre-politiker i regjeringen blant statssekretærene, rådgiverne eller i stortingsgruppa.

En kartlegging viser at blant 13 Venstre-folk i regjeringsapparatet, er ni hjemmehørende i Oslo, mens de fire utenfor Oslo-gryta bor i Røyken, Modum, Jølster og Stavanger.

– Det er viktig å ha lytteposter andre steder i landet enn i Oslo, og kunne bringe fram interessene også til de andre landsdelene, sier Jonas Stein til VG.

Fakta

Her bor de:

 • Kulturminister Trine Skei Grande - Oslo
 • Klimaminister Ola Elvestuen - Oslo
 • Forskningsminister Iselin Nybø - Oslo
 • Statssekretær Audun Rødningsby - Oslo
 • Statssekretær Geir Olsen - Oslo
 • Statssekretær Jan-Christian Kolsø - Oslo
 • Statssekretær Atle Hamar - Vassenden i Jølster
 • Statssekretær Rebekka Borsch - Røyken
 • Statssekretær Sveinung Rotevatn - Oslo
 • Rådgiver Marit Kristine Vea - Oslo
 • Rådgiver Frida Blomgren - Oslo
 • Rådgiver Mona Melanie Lindseth - Modum
 • Rådgiver Kjartan Almenning - Oslo

Bør vurdere geografisk spredning

Han er tidligere finansbyråd i Tromsø og nestleder i Unge Venstre. Nå er han gruppeleder i bystyret og stipendiat i statsvitenskap på UiT – Norges arktiske universitet. I sitt arbeid har han blant annet forsket på sentrum – periferi-dimensjonen i politikken.

– Det har en verdi for politikken og tilliten til et regjeringsparti som skal styre landet at man har satt sammen et lag som representerer store deler av landet. Det er rart at Venstre ikke viser forståelse for det, sier Stein.

Han har forståelse for at noen enkeltpersoner i det nye venstrelaget i regjeringen har en unik kompetanse som dytter bosted og geografi til siden. – Men når Trine Skei Grande og ledelsen i partiet skal sette sammen et lag, må de gjøre en helhetlig vurdering som også innebærer geografisk spredning, i tillegg til kompetanse, erfaring og kjønnsbalanse, mener Jonas Stein.

Han mener at det kan være direkte farlig å knapt ha lytteposter utenfor Oslo.

Vil ha konsekvensutredning fjernet

Leder Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre sier rett ut at han er svært misfornøyd med den geografiske fordelinga av venstrefolk i regjeringssystemet.

– Her er det en enorm overvekt av folk som er bosett eller jobber i Oslo. Det har blitt en utpreget Oslo-dominans som gjør at vi fremover må jobbe mye mer med den geografiske bredden, sier Wasskog til VG.

Fylkesleder Irene Dahl i Troms er ikke så bekymret over spredningen av Venstre-representantene i regjeringsapparatet.

– Jeg hadde gjerne sett at det var representanter fra Nord-Norge i Venstres regjeringslag. Men det er viktigere at regjeringen fører en offensiv politikk for Nord-Norge, for eksempel å legge konsekvensutredningen av Lofoten, Vesterålen og Senja helt bort, sier Dahl.

Frykter politisk boble

Hun mener hun har god kontakt med stortingsgruppen, selv om det heller ikke der finnes én eneste en fra Nord-Norge.

– Det er lav terskel for å kontakte de som sitter der. Dessuten tror jeg vår landsdel er godt ivaretatt også fordi våre folk er flinke til å reise ut i landet og fange opp hva som er viktig, legger Dahl til.

Jonas Stein i Tromsø Venstre synes ikke at det er tilstrekkelig med ett og annet besøk fra en Oslo-politiker.

– Nei, dette dreier seg om at politikere hører til et sted. De kan sette seg ned på kafeen og få direkte beskjed om hva som rører seg lokalt. Den lytteposten er det vanskelig å etablere i en politisk boble i Oslo. Bor du – eller kommer fra et sted på ute på bygda, så leser du lokal- og regionavisen, du prater med folk som bor der, og du har kanskje barn i barnehagen der. Du får kort sagt føle livet og utfordringene lokalt mye bedre på kroppen, mener Stein.

9 av 13 i Oslo

Nestleder Terje Breivik i Venstre avviser ikke at Stein har et poeng.

– Vi er veldig fornøyd med folkene som nå skal jobbe i regjeringsapparatet, selv om den geografiske spredningen kunne vært bedre, sier Breivik til VG. Selv bor han i Ulvik i Hardanger.

– Ifølge VGs opptelling bor ni av 13 i Oslo, mens én bor i Røyken, én i Modum, én i Stavanger og én i Jølster. Er det ikke for stor Oslo-dominans?

– Det er flere som bor i Oslo nå, men som kommer fra andre steder. Jeg tror for eksempel ikke at Sveinung Rotevatn blir oppfattet som en del av en Oslo-dominans, selv om han har bodd i Oslo noen år, svarer Venstre-nestlederen.

– Politikken ikke for urbanisert

Breivik er klar over at både Nord-Norge og Sørlandet er landsdeler helt uten Venstre-folk i stortingsgruppe og regjeringsapparat.

– Vi hadde selvfølgelig håpet på å få Venstre-folk fra Nord-Norge valgt inn på Stortinget i høst, men slik gikk det dessverre ikke. Vi skal jobbe hardt for å holde på den gode dialogen vi har hatt med Venstre i nord fremover.

– Ser du noen fare for at Venstre kan bli et for urbanisert og Oslo-dominert parti?

– Valgresultatet viser at Venstre har utfordringer med å trekke velgere utenfor de store byene og utenfor Østlandet. Det er vi i gang med å ta tak i. Politikken vår er derimot ikke for urbanisert. Den er god for hele landet, fra by til bygd og fra nord til sør, svarer Breivik.