Klager på planer om vannkraftverk i Ramfjord

Naturvernforbundet vil verne om området i Ramfjord.

Illustrasjonsfoto  Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

nyheter

Naturvernforbundet i Troms klager på NVEs vedtak om å gi Reipkrokelva kraftverk utbyggingstillatelse i Tromsø kommune.

– Vi mener verdiene for landskap, friluftsliv, naturmangfold og reindrift ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Både reduksjon av vannføring, etablering av rørgate og inntak vil direkte forringe opplevelseskvalitetene knyttet til turstien og rasteplasser nær elva. Området er lettgått, lavterskel og tilgjengelig, heter det i klagen.

Ifølge Nord24 ga NVE tillatelse til utbygging av Reipkrokelva kraftverk i desember.

Reipkrokelva ligger i Sørbotn, innerst i Ramfjord.