Jubler for skeiv handlingsplan: – Vil gi enkeltmennesket en trygg hverdag

Onsdag vedtok Tromsø kommune den mye omtalte Handlingsplan 2017 – 2021 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Tromsø.
nyheter

Handlingsplanen var bakgrunnen til at den katolske kirken gikk ut hardt mot Tromsø kommune, og sa både at de fryktet det blir flere homofile på grunn av handlingsplanen og biskopen selv mente at kommunen drev med homo-indoktrinering av barn.

Det stoppet ikke Tromsø kommune fra å vedta handlingsplanen, hvis utformingsarbeid har pågått over flere år og allerede i september ble det vedtatt at kommunen skal finanseiere planen med 700.000 kroner per år fram til 2021.

FRI Troms (Foreningen fro kjønns- og seksualitetsmangfold) har vært med på å utforme handlingsplanen og leder Stein Sebastian Fredriksen er fornøyd med at den nå er vedtatt.

– Planen har konkrete tiltak som gir godt grunnlag for et inkluderende mangfold i Tromsø kommune. Vi mener denne planen vil kunne stå som en god mal for andre kommunale planer som har til hensikt å gi enkeltmennesket en god og trygg hverdag. Samtidig mener vi at planen ligger et godt hestehode foran tilsvarende skeive handlingsplaner i andre kommuner i Norge, sier Fredriksen i en pressemelding.

– Det er et positivt trekk ved planen at den legger så stor vekt på holdningsskapende arbeid basert på kunnskap allerede fra barnehagen av og at dette fortsetter gjennom skoleverket, i kultur- og idrettsliv, på religiøse arenaer og i helsesektoren. Det gjør planen helhetlig og gjennomførbar, tilføyer Fredriksen.

Planen ble vedtatt kun mot Fremskrittspartiets stemmer.