Arbeidsledigheten i Troms er lavest i landet

Sammen med Sogn og Fjordane er Troms nå det fylket i landet med lavest arbeidsledighet.

OPTIMISME: Fylkesdirektør i Nav Troms, Grete Kristoffersen, sier mange ledige stillinger lyses ut, og at optimismen rår. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Vanligvis vil arbeidsledigheten stige fra desember til januar ifølge Nav. Dette har ikke skjedd i Troms i år.

Tall fra Nav viser at arbeidsledigheten i Troms ved utgangen av januar var nede på 1,7 prosent. Dette er 465 færre personer enn på samme tid i fjor, og betyr at ledigheten har sunket med 24 prosent.

– Det er gledelig at vi har lavest ledighet i landet. Vi ser at optimismen rår i et godt arbeidsmarked og at mange ledige stillinger lyses ut. Ledigheten blant de yngste aldersgruppene er lav, men vi ser at unge som ikke kommer seg ut av ledighetskøen eller i utdanning sliter. Vi håper gjennom gode kvalifiseringstiltak og tett samarbeid med arbeidsgiverne å senke andelen unge langtidsledige, sier fylkesdirektør i Nav Troms, Grete Kristoffersen, i en pressemelding.

I Tromsø er arbeidsledigheten på 1,4 prosent. Dette er noe lavere enn for hele fylket. Landsgjennomsnittet er på 2,6 prosent.

Nav Troms forventer at snittet i arbeidsledigheten for hele 2018 vil ligge på 1,8 prosent i Troms.