Planlegger å bygge 40 nye boliger på Bærbakken

Reguleringsplanen for Bærbakken i Ramfjord legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.
nyheter

Elnar Invest vil legge til rette for inntil 40 boenheter fordelt på rekkehus og kjedede boliger i opptil tre etasjer, og nærlekeplass på 600 m2.

– Planforslaget vil bidra til økt boligetablering innenfor Fagernes tettsted. Prosjektet vil ivareta hensynet til pendlere og legge til rette for økt næringsutvikling i denne delen av kommunen, heter det i kommunens vurdering.