Solide tall for Polaris Media

Polaris Media – mediekonsernet der iTromsø inngår – leverte gode tall for 2017.

GÅR GODT: iTromsøs mor – Polaris Media – leverer gode tall for 2017. Samlet sett har konsernet en EBITDA på vel 159 millioner kroner – en økning på cirka 40 millioner kroner fra året før. 

nyheter

Den såkalte EBITDA – dvs. overskudd før avskrivninger og skatt – i Polaris Media var på 159 millioner kroner i 2017. Det er en oppgang på vel 40 millioner kroner sammenlignet med 2016.

Fornøyd konsernsjef

Konsernsjef Per Axel Koch sier i en pressemelding av han er fornøyd med tallene.

– Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg, sier han i meldingen.

Lavere kostnader

I 2017 hadde konsernet driftsinntekter på vel 1,5 milliarder kroner – noe som er en nedgang fra året før med cirka én prosent. Samtidig reduserte konsernet sine driftskostnader med cirka 50 millioner kroner til 1,36 milliarder kroner fra 2016 til 2017.

FORNØYD: Konsernsjef Per Axel Koch 

Brorparten av kostnadsreduksjonen er effekter av spareprogrammet PM 2020 som ble satt i gang i 2016.

Gode tall over hele fjøla

De fleste mediehusene i konsernet kan vise til gode økonomiske tall, og Per Axel Koch peker på at den største veksten er kommet i de største mediehusene i konsernet.

– Størst resultatfremgang i 2017 har store selskaper som Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, iTromsø og Polaris Trykk Trondheim, sier han.

Godt også i Nord-Norge

Polaris Media et Norges fjerde største mediekonsert etter NRK, Schibsted og Amedia og består av 34 mediehus, trykkerier og distribusjonsselskap fra Nordfjord til Alta.

I Polaris Media Nord-Norge – der iTromsø, Harstad Tidende, Framtid i Nord, Folkebladet og flere aviser i Vesterålen inngår – hadde et driftsresultat i 2017 på 22 millioner kroner – en liten økning fra året før.

Konsernet hadde en liten nedgang i det totale annonsesalget i 2017, men ifølge Koch ser dette ut til å ha snudd – i hvert fall for nettannonseringen.

– Utviklingen innenfor annonse viser en gledelig positiv utvikling med 13 % vekst i digitale annonseinntekter i fjerde kvartal og 5 % i 2017. Dette viser at vi har styrket konkurransekraften vår i markedet, sier han.