Disse tromsøværingene skal lede AUF i Troms

Troms AUF valgte ny ledelse under årsmøte i helgen. UiT-student og tromsøværing Brynjar Andersen Saus ble gjenvalgt som leder, mens Aleksandra Seljeseth og Kristian Fagerli fra Tromsø ble valgt som nestledere.

GJENVALGT LEDER: Under AUF Troms sitt årsmøte i helgen ble Brynjar Andersen Saus utpekt som leder på nytt. Foto: AUF 

nyheter

Under årsmøtet ble det også valgt ny politikk for organisasjonen.

Politiske programmer om skole, fiskeri og oppdrett ble behandlet.

Veletablert politisk miljø

Brynjar Andersen Saus er fornøyd med å bli gjenvalgt som leder for Troms AUF og gleder seg til å jobbe videre med sakene som årsmøtet vedtok.

– Tromsø har et sterkt og veletablert politisk miljø og vår ungdom får veldig god mulighet til å engasjere seg politisk. Vi ønsker derimot å skape en politisk arena også i distriktene, sier Saus.

Organisatorisk nestleder Aleksandra Seljeseth har jobbet med en helt ny utforming av fraværsgrensa der man ser på det samlede fraværet og ikke fraværet i enkeltfag.

Skolepolitikk i fokus

AUF ønsker å jobbe videre med skolepolitikk.

– Vi skal fortsette å jobbe godt for en skole som også inkluderer elever med faglige eller sosiale utfordringer. En skole der alle kan lykkes uavhengig av hvem de er eller hvilken bakgrunn de har.