Advarer mot høy luftforurensning i Tromsø

Onsdag er varselet for Tromsø verst i hele landet.

Illustrasjonsbilde  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Luftkvalitet.no varsler høye nivåer av nitrogendioksid, spesielt i rushtrafikken på ettermiddagen i Tromsø både onsdag og torsdag. I perioden er Tromsø den eneste byen som er på nivå 3 (av 4) på luftforurensningsskalaen til Norsk institutt for luftforskning (NILU).

«Onsdag ventes på grunn av rolige vindforhold moderat luftforurensing om morgenen og høy luftforurensing på ettermiddagen. Vesentlig NO2».

Tromsø kommune advarer folk i risikogrupper mot å oppholde seg ute, nært hovedveiene i perioden. Varslingsklasse 3, eller "Rød" på skalaen som NILU opererer med, betyr at luften er så pass forurenset at det kan medføre betydelig helserisiko.

– Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene (områder med mye biltrafikk), skriver kommunen på sin hjemmeside.