Jakter ny politimester i Troms: – Jeg vet ikke om jeg vil søke

Ole B. Sæverud har i seks år jobbet som politimester i Troms politidistrikt. Om like over fire måneder har han – på papiret – sin siste arbeidsdag i sjefsstolen.

USIKKER: Politimester Ole B. Sæverud har ennå ikke bestemt seg for hvorvidt han ønsker sjefsjobben i seks nye år. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Politimestre i Norge sitter på åremål i perioder på seks år av gangen. 30. juni er Ole B. Sæveruds første seksårsperiode over.

Allerede har politidirektoratet lyst ut stillingen med søknadsfrist 12. mars.

– Jeg har ennå ikke bestemt meg for om jeg vil søke eller ikke. Det er en jobb som selvfølgelig påvirker hele familien, og jeg må tenke meg om før jeg eventuelt søker en ny periode. Det er mange ting som må klaffe, sier Sæverud til Tromsø.

– Fantastisk, men krevende jobb

Sæverud beskriver de siste seks årene i politidistriktet som utrolig spennende.

– Det er en fantastisk, men krevende jobb. Dersom det ikke hadde vært krevende, hadde det jo heller ikke vært morsomt, legger han til.

De siste to årene har for politimesteren vært preget av reform og omstilling som følge av politireformen. Politidistriktet skulle bli større og organisasjonsmodellen legges om.

Tro på politireformen

Reformen har blitt møtt med stor motstand innad i politiet. I begynnelsen av 2017 gjennomførte Politiforum en undersøkelse blant 6.000 medlemmer av Politiets Fellesforbund. I rapporten kommer det fram at over halvparten av de spurte ikke trodde reformen ville gjøre politiet bedre til å forebygge eller bekjempe kriminalitet, mens nærmere 75 prosent tvilte på at den ville sikre større lokal polititilstedeværelse.

– Omstillingen har vært utfordrende, men nå begynner brikkene å falle på plass. En ting jeg har tenkt veldig mye på i det siste, er om jeg har tro på den nye organisasjonen jeg har vært med på å innføre eller ikke. Og det har jeg, slår Sæverud fast.

Utvikling og omstilling prioritert

At omstillingsarbeidet er over for denne gang, er det imidlertid lite som tyder på.

I politidirektoratets stillingsannonse, opplyses det at politimesteren i den daglige tjenesten skal utvikle politidistriktet i tråd med sentrale føringer og levere resultater på alle områder.

Stillingen krever mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap, god resultatoppnåelse i tidligere stillinger, bred ledererfaring og erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling. I tillegg må søkerne kunne sikkerhetsklareres for graden "strengt hemmelig". Det høyeste gradsnivået i Norge.

Stillingen lønnes som politimester i statens lederlønnssystem, noe som betyr en brutto årslønn på mellom 900.000 og 1.400.000 kroner.