Kommunen skal ansette kunstkonsulent for å registrere kunst

Kontrollutvalget mener kommunens kunstsamling må sikres umiddelbart. Derfor skal det ansettes en kunstkonsulent.

EIER MASSE KUNST: Hvert år kjøper kommunen inn kunst som plasseres i ulike bygg og uterom. Nå skal kommunen ta grep for å få bedre oversikt over kunsten de eier og få oversikt over hvilke som har høy verdi. Foto: Trond Tomassen 

nyheter

Kontrollutvalget mener det ikke er tid å vente på permanente løsninger, og ber kommunen umiddelbart gå i gang med oppfølging og sikring av kommunens kunstsamling. De mener det kan dreie seg om «betydelige verdier».

I et brev fra avdelingsdirektørene ved avdeling for bymiljø og for kultur og idrett kommer det fram at de nå tar grep for å ivareta Tromsø kommunes kunst.

De to avdelingene skal engasjere en kunstkonsulent i tre måneder. Oppgavene til kunstkonsulenten vil bli å gjennomgå kunstgjenstander som er registrert i en database, og oppdatere med kunst som ikke er registrert, kunstkonsulenten skal lage en oversikt over særlig verdifulle kunstgjenstander og gjøre en vurdering av tilstanden og lagringsforholdene for lagrede kunstgjenstander.

150.000 kroner

Til sammen er det satt av 150.000 kroner til prosjektet.

Bymiljøavdelingen og Kultur- og idrettsavdelingen har også gitt kontrollutvalget tilbakemeldinger om fremtidige planer for håndtering av kunst.

De opplyser at de i løpet av våren 2018 skal fremme en sak om å opprette et kunstfond.

«En sak om å opprette et kunstfond vil både omhandle planlegging, retningslinjer, kunstkomiteer, innkjøp, plassering og ikke minst egne forvaltningsplaner for vedlikehold mv.», skriver de i brevet.