Nav: Historisk lav ledighet i Troms

300 færre ledige i februar.
nyheter

Arbeidsledigheten i Troms er 1,7 prosent ved utgangen av februar. Dette er historisk lavt, ifølge Nav.

– Det er gledelig. Vi har tall og statistikk tilbake til 1961, og i denne perioden er det aldri registrert lavere ledighet for februar måned. Det er høy aktivitet i arbeidsmarkedet, men mangelen på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring i mange bransjer. NAV mobiliserer nå alt vi har og jobber målrettet med kompetanseheving og utdanningstiltak for ledige som står utenfor arbeidslivet, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i Nav.

1535 personer står nå oppført som helt arbeidsledige i fylket, noe som er en nedgang på 300 sammenlignet med samme tid i fjor. Troms og Oppland har lavest ledighet i hele landet, bare slått av Sogn og Fjordane, ifølge Nav.