Får 1,7 millioner i tilskudd for minoritetsspråklige barn

Tromsø kommune får drøye 1,7 millioner kroner til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i 2018.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

På statsbudsjettet for 2018 ble det satt av midler til at kommunene skal styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Midlene skal brukes til tiltak direkte rettet mot barnehagebarna. Det er visse kriterier som må fylles for å få tilskuddet, blant annet at andel minoritetsspråklige barn i barnehage er minst 10 prosent. I tillegg må det være mer enn 50 minoritetsspråklige barn i barnehage i kommunen.

FOR ABONNENTER: Vil få flere innvandrere i jobb – og som eiere av egen bolig

Tromsø kommune oppfyller disse kriteriene, med sine 495 minoritetsspråklige barn i barnehage.

For hvert av disse får kommunen et tilskudd på 3.465,20 kroner, totalt 1.715 274 kroner.

LES OGSÅ: Nesten to av tre innvandrere i jobb

Det er kommunen selv som disponerer og fordeler tilskuddet for å oppnå best mulig styrking av den norskspråklige utviklingen.

Tilskudd kan også gis til døve eller sterkt hørselshemmede barn når barnehagen har ansatt en tospråklig assistent som behersker tegnspråk. De kommunene som mottar tilskudd plikter å informere de private barnehageeierne om tilskuddsordningen.