Sæverud søker seks nye år

Politimester Ole B. Sæverud ønsker å beholde sjefsjobben i Troms politidistrikt.

ØNSKER Å FORTSETTE: Ole B. Sæverud har søkt nytt åremål som politimester i Troms. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

15. juni for seks år siden oppnevnte Kongen i statsråd Ole B. Sæverud til politimester i Troms. 30. juni er hans første åremålsperiode over.

Da Politidirektoratet i midten av februar lyste ut politimesterstillingen, opplyste Sæverud til iTromsø at han var usikker på hvorvidt han ville søke seks nye år. Sæverud informerte imidlertid sine ansatte mandag morgen – dagen søknadsfristen gikk ut – om at han har søkt et nytt åremål.

– Vi har fått til veldig mye i reformen, men jeg vil ikke bare være med på å bygge opp det nye politidistriktet – jeg vil være med på å få det til å virke også. Jeg håper derfor at jeg får fortsette som politimester, sier han.

Hvor mange som har søkt på stillingen er fremdeles uavklart. Politidirektoratet opplyser til iTromsø at søkerlisten vil være klar inn mot helgen eller i neste uke.

– Århundrets bløff

Utgangspunktet for den såkalte nærpolitireformen er å effektivisere politistyrken i Norge og gjøre responstiden bedre. Målet er ifølge regjeringen «[ ...]å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.»

For Troms politidistrikt betyr reformen et større politidistrikt med færre tjenestesteder og flere mobile enheter.

Henning Engen, Nestleder i NTL Troms politidistrikt, omtaler «nærpolitireformen» som århundrets bløff, da 35 prosent av tjenestestedene i Norge skal legges ned eller allerede er lagt ned.

«Vi som bor utenfor byene vil ganske snart erfare at politiet faktisk ikke er til stede der vi bor. Publikum i distriktet vil måtte kjøre langt og lenger enn langt for å komme til et lensmannskontor med innhold,» skriver han mandag i et debattinnlegg i Dagbladet.

Forsvarer reformen

– Jeg mener at Engen misforstår hva reformen handler om. Måten vi var organisert på for 100 år siden er ikke måten vi løser fremtidenes utfordringer på. Man kan være enig eller uenig i de valgene som er tatt, men å bli der vi var er uansett ikke bra for publikum, sier Sæverud.

Han mener det er viktig å huske på at politiet skal levere tjenester til kommuner der de aldri har hatt tjenestesteder, og at de aldri vil klare å tilby alt av tjenester på ett sted.

– Vi må derfor jobbe med å finne ut hva utfordringene er og stille med kompetansen som trengs. I dag har vi spesialistfunksjoner i Tromsø, vi har Kripos nasjonalt, og noen ting må vi ut av Norge for å få løst, sier han.

Vil jobbe med innhold

Dersom Sæverud får beholde jobben i seks nye år, ser han fram til å jobbe mindre med struktur og mer med innholdet i det nye politidistriktet.

– Satsingsområder fremover vil være etterretning og digitalt politiarbeid. Samfunnet forandrer seg veldig og verden er i ferd med å bli mer og mer digital. Vi er nødt til å forstå både hvordan kriminalitetstyper som er i samfunnet og mer om hvordan det kan utvikle seg i årene som kommer. Vi er også nødt til å forstå hvilke mekanismer som ligger bak kriminaliteten, samt hvordan virkemidler som fungerer og hvordan vi kan prioritere dem på riktig måte. Det vil styrke det forebyggende arbeidet og samarbeidet med kommunene, slår han fast.