Marianne Telle: - Flere kandidater ble vurdert

Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, nekter for at Helse Nord har drevet et spill overfor kommunene og fylkestinget.

AVVISER: Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, avviser at det å søke innspill til nytt UNN-styre fra fylkeskommunen og KS var en skinnmanøver.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Fylkestinget og kommunene i Troms mener seg overkjørt av Helse Nord i valget av nytt UNN-styre. De mener seg utsatt for et spill og en skinnmanøver.

I et møte mellom Helse Nord-ledelsen, fylkeskommunen og KS, ble de for to uker siden enige om å utsette oppnevnelsen av et nytt styre slik at de to sistnevnte partene fikk tid til å utarbeide nye innspill til styret.

De samlet seg bak tidligere dekan ved det helsevitenskapelige fakultet, Arnfinn Sundsfjord, som lederkandidat. Under møtet ble det gitt krystallklar beskjed om at Helse Nord, for å gjenvinne tillit, var nødt til å lytte og ta innspillene på alvor.

Sundsfjord har sittet fire år i Helse Nord-styret som universitetets representant, men mistet plassen i januar. Han var den eneste i styret som stemte mot en etablering av PCI-senter i Bodø.

Torsdag ble det imidlertid kjent at vervet går til tidligere helseminister og Høyre-politiker, Ansgar Gabrielsen. Gabrielsen driver i dag et konsulentfirma i Oslo som blant annet jobber med eiendomsutvikling knyttet til helsesektoren.

- Vi klarte dessverre ikke å innfri alle gode innspill, men jeg mener at vi nå har fått et godt styre i UNN som ivaretar både kjønnsbalanse, geografisk fordeling, samisk representasjon og universitetsrepsresentasjon på en god måte, sier Marianne Talle, styreleder i Helse Nord.

- Reell prosess

Hun forteller at det ikke stemmer at Helse Nord har drevet et spill, hvor styrekabalen allerede var bestemt før fylkestinget og kommunene kom med sine forslag.

- Dette er resultatet av en tre måneder lang prosess, hvor vi har vurdert alle kandidatene grundig. Valkomiteen møttes i går for å ferdigstille sin innstilling, og vi behandlet den i styret i dag. For oss har dette vært en reell prosess, men det er en kabal som skal gå opp.

- Var det flere aktuelle lederkandidater, utover Gabrielsen?

- Ja, det har vært flere. Vi landet først på styreleder under styremøtet i dag, svarer Telle.

Hun ønsker ikke å komme med navn eller antallet kandidater.

- Hva tenker du om reaksjonene fra fylkeskommunen og KS?

- Helga Marie Bjerke, en av kandidatene deres, er blitt nestleder i styret. Jeg skulle ønske at vi kunne innfri alle forventningene, men som sagt er det en kabal som skal gå opp.

- Ikke plass til to fra UiT

- Ørnebakk påpeker at Sundsfjord som lederkandidat hadde forankring både i kommunene, i fylket og ved UiT. Hvorfor ble det ikke ham?

- Vi har vært veldig opptatt av å få inn styrerepresentasjon fra universitetet, og besluttet - i samspill med UiT - at den nåværende dekanen ved helsefak ville være det naturlige valget. Selv om Sundsfjord er en god kandidat, har vi ikke plass til to personer fra UiT, ettersom vi kun har åtte styreplasser.

- Fylkesrådslederen kritiserer deres utvelgelsesprosess og spør hvor navnene kommer fra. Hvor kommer de fra?

- De kommer fra flere ulike instanser, men vi har også søkt oss frem til aktuelle personer med utgangspukt i de kravspesifikasjonene til kompetanse vi har fått.

Instansene som har levert innspill til det nye UNN-styret er Sametinget, de nordnorske fylkeskommunene og KS.

- Spilte noen av dem inn Gabrielsen eller fant dere ham selv?

- Han søkte vi oss fram til selv.