Forsvaret: – Vi får 3–400 slike oppdrag i året

Potensielt farlig avfall fra krigen dukker jevnlig opp, ifølge FOH.

KYSTVAKT: Forsvaret måtte lørdag bistå med sikring og fjerning av en bombekastergranat i havområdet utenfor Tromsø. Alle foto: FOH 

nyheter

Granaten som ble fisket opp av forskningsskipet «Helmer Hanssen» lørdag morgen, ble sannsynligvis kastet som avfall etter andre verdenskrig. Dette forteller Brynjar Stordalen, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Dette var en vanlig måte å kvitte seg med ammunisjon på etter krigen, så denne granaten stammer nok fra det, sier han.

SIKRET: Granaten fikk festet eksplosiver rundt seg før den ble detonert på dypt vann. 

Stordalen forteller alle slike funn alltid skal meldes inn til politiet, som deretter eventuelt søker assistanse fra FOH. På årlig basis må derfor Forsvaret jevnlig bistå politiet ved funn av eksplosiver.

– Vi får 3–400 slike oppdrag i året. Funn av ammunisjon fra krigen gjøres både i havet, ved graving av grøfter og i dødsbo, sier han.

Intakt brannrør

Selv om ammunisjonen stammer fra krigens dager, er det ifølge pressetalsmannen ingen garanti for at den ikke lenger kan gjøre skade. Granaten som ble funnet av forskningsskipet hadde fremdeles brannrøret intakt, og ble dermed regnet som potensielt farlig og ustabil av FOH. Stordalen roser nå måten mannskapet reagerte på.

BOMBEKASTERGRANAT: Forsvaret roser mannskapet på forskningsskipet «Helmer Hanssen» for å ha handlet korrekt etter granatfunnet. 

 

– Jeg kan bare skryte av hvordan fartøyets mannskap håndterte funnet. Alt som ser ut som ammunisjon skal bli behandlet som akkurat det, så her har de reagert på helt korrekt måte, sier han.

For å uskadeliggjøre granaten festet forsvarets bombegruppe eksplosiver rundt den, før den ble senket ned i havet og detonert på trygg dybde i havområdet utenfor Tromsø.