Vil bruke biblioteket som klasserom på grunn av sprengt kapasitet

Maksimalt elevtall ved Bjerkaker skole er allerede oversteget. Til høsten får barneskolen enda flere elever.

ELEVTALLSVEKST: Bjerkaker skole har akutt behov for mer plass i forbindelse med elevtallsøkningen til høsten. Et nybygg vil ikke stå ferdig før til skoleåret 2019–2020.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I et brev fra Bjerkaker-rektor Berit Grindstein til kommuneoverlegen søker skolen om godkjenning av å få bruke skolebiblioteket som ordinært klasserom for skoleåret 2018–2019.

Skolen ønsker ikke å sende 7. trinnet til Grønnåsen skole, som ifølge rektoren var et reelt alternativ.

Barneskolen har i dag en kapasitet på 350 elever, men dette antallet er allerede oversteget, ifølge rektoren. I kommende skoleår regner Bjerkaker skole med å måtte huse minst 385 elever.

Rektoren påpeker i brevet til kommuneoverlegen at elevenes foresatte i skolemiljøutvalget har gitt skolen sin fulle støtte i planene.

Ifølge skolens vaktmester gjennom mange år er det ikke behov for tilpasninger når det gjelder temperatur, ventilasjon, lyd og lys. Skolen tenker å etablere garderobeplasser i korridoren i tilknytning til biblioteket – eventuelt ta i bruk keramikkrommet tett ved, heter det i skrivet.