Bygger nytt kollektivfelt på Langnes

I uke 15 startes arbeidet med å bygge kollektivfelt på Kvaløyvegen.
nyheter

Kollektivfeltet vil strekke seg fra Langnesbakken til rundkjøringen ved Langnestunnelen.

– For Troms fylkeskommune er det å få bedre fremkommelighet for buss svært viktig. Kollektivfelt på Langnes er et av tiltakene vi gjennomfører i 2018 innenfor belønningsavtalen mellom staten, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, som skal gjøre at busse kommer raskere fram, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø, i en pressemelding.

FYLKESRÅD: Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø.  Foto: Christer Pedersen

Ikke til hinder for trafikken

Ifølge planen skal det skiftes ut masser, dreneres, bygges to nye perronger med busskur og sykkelstall, samt legges ny asfalt på gang- og sykkelveien. I tillegg blir det ny belysning på hele strekningen.

– Det er et omfattende arbeid og vi regner med å bruke tre måneder på det, sier Karl Strøm, byggeleder i Statens vegvesen.

Arbeidet er planlagt slik at det ikke skal være til hinder for trafikken, men byggelederen ber bilistene likevel om å ta hensyn i anleggsperioden.

LES OGSÅ: Prisene på kollektivtrafikk endres: Billigere for de under 20 år, men dyrere for de som er eldre

«Tenk Tromsø»

Innen 2030 er målsettingen at bybussene i Tromsø er tromsøværingers valg å to av ti hverdagsreiser. I tillegg skal bussreisen på hovedlinjene gå 20 prosent raskere enn i dag.

– De tiltakene vi nå gjennomfører ved hjelp av belønningsavtalen er en forløper til tiltakene som vil komme gjennom «Tenk Tromsø», sier Prestbakmo, og fortsetter:

– En av de største utfordringene for å nå dette målet er at bussturen blir for lang sammenlignet med bilturen. Det skjer når bussen står i den samme køen som bilene og bruker for lang tid. Derfor bygger vi kollektivfelt og tar bort flest mulig flaskehalser.