Tromsøbadet blir 190 millioner dyrere: Prislappen nærmer seg nesten én milliard

Tirsdag ble det kjent at det snart ferdigsstilte Tromsøbadet på Templarheimen ligger an til å gå på en gigantisk økonomisk smell. Administrasjonen vil øke rammen for prosjektet med nesten 200 millioner kroner.

TROMSØBADET: Kommunen driver nå med bygging av Tromsøbadet Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Sluttregninga kan bli nesten en milliard kroner.

Da politikerne i kommunestyret vedtok investeringen for tre år siden var den økonomiske ramma satt til 688 millioner kroner. Med andre ord ser kostnaden for Tromsøbadet å bli over 40 prosent over først budsjettert.

Rapporten om fremdriften og økonomien for badet ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Tromsøbadet har etter en tidligere overskridelse hatt en budsjettramme på 788 millioner kroner.

Nå viser det seg at sluttregningen altså ligger an til bli kloss opp mot milliarden.

Styrket investeringsramme

Administrasjonssjefen ber kommunestyret om å styrke investeringsrammen for Tromsøbadet fra 788 millioner kroner til 978 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 190 millioner kroner.

Hovedårsaken til økningen av ramma er at det må settes av penger til uforutsette utgifter. Den tidligere potten for dette formålet - 64 millioner kroner - er nemlig brukt opp. Derfor vil administrasjonen sette av i underkant av 110 millioner i et slikt fond.

– Budsjettet til Tromsøbadet har hittil ikke tatt tilstrekkelig høyde for risikoen i prosjektet. Reserven på ti prosent har ikke vært stor nok for et så stort og komplekst prosjekt, sier avdelingsdirektør for kultur og idrett, Bjarte Kristoffersen i en uttalelse.

Avdelingsdirektør Bjarte Kristoffersen.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

 

Han fortsetter:

– Nå har vi også tatt inn en ekstra usikkerhetsavsetning, slik at vi skal ha finansiering nok til å fullføre prosjektet.

De gjenstående cirka 80 millionene kroner av den økte finansieringsramma består hovedsakelig av uforutsette kostnader, sikring og sterkere prosjektstyring, samt tilbakeføring av momskompensasjon.

– Byggingen er i ruta

Kommuneadministrasjonen har den siste tid fått gjennomført en ekstern gjennomgang av prosjektet, og ifølge administrasjonen støtter konklusjonene fra denne granskingen opp under kommunens egne vurderinger.

Selv om det nå ligger an til betydelige overskridelser regner kommunen med at prosjektet skal kunne landes til planlagt tid. Arbeidet på Templarheimen går etter planen, sier Kristoffersen.

– Byggingen er i rute. Vi har tidligere tatt grep for å styrke oppfølgingen av prosjektet. Nå må vi sikre en forsvarlig finansiering, sier han.

Om ikke noe uforutsett inntreffer vil Tromsøbadet åpne første halvdel av 2019.

– Vi har tillit til at Tromsø kommunes største byggeprosjekt noen sinne loses trygt i havn. Selv om Tromsøbadet blir dyrere enn først antatt, kommer dette til å bli veldig bra, sier Kristoffersen.

Saken vil nå gå videre til politisk behandling. Først vil formannskapet få saken

Prosjekt i lang tid

Planlegging, prosjektering og bygging av Tromsøbadet har pågått i snart fem år, men allerede i 2004 ble de første tankene om å samle kommunens svømmevirksomhet til et stort fellesbad.

Planene for Tromsøbadet ble vedtatt av det borgerlige byrådet i august 2013, og planene om å gå videre med arbeidet ble godkjent av kommunestyret en måned senere. Da gikk man inn for et helt nytt badeland lokalisert på Templarheimen.

Vedtaket var omstridt. Templarheimen ble av mange ansett for å ligge for langt fra sentrum, og at det ikke ville være mulig å få god nok inntjening på badelandet.

I de opprinnelige planene så man for seg en prislapp på cirka 488 millioner kroner - hvorav kommunens egenandel skulle være på i overkant av 250 millioner kroner. Resten av kostnadene skulle dekkes av tippemidler, momskompensasjon, fylkeskommunale midler og såkalte RDA-midler.

De opprinnelige planene omfattet 13.000 kvadratmeter badeland med eksempelvis en surfebølge-maskin.

Men de økonomiske prognosene holdt ikke vann særlig lenge. I 2015 sto det 650 millioner kroner på prislappen - og den kommunale andelen var da økt til 392 millioner kroner. Det samme var omfanget: Borte var surfebølgene og 3.000 kvadratmeter.

Så steg prisen ytterligere i forkant av det endelige investeringsvedtaket som ble fattet våren 2016. Da ble ramma satt til 688 millioner kroner - altså 38 millioner kroner høyere enn året før.

Tidligere overskridelser

Men allerede i november 2016 hadde Tromsøbadet første runde med overskridelser. Da var det snakk om 109 millioner kroner.

Avdelingsdirektør for finans, Oddgeir Albertsen, sa da til iTromsø:

– Vi har meldt at en utsatt byggestart av Tromsøbadet vil gi merkostnader, så det er ingen overraskelse. Det er også kjent at lønnsvekst og prisvekst ikke er regnet med i prosjektene, så disse momentene er ikke noen overraskelser, men nå har vi konkrete tall på bordet.

Den total investeringsramma ble deretter oppjustert til 799 millioner kroner, men ikke heller dette var sikre tall. Leder i kommunens kontrollutvalg, Rolleiv Lind, uttalte til iTromsø tidligere i april at prognosene så langt fra lyse ut.

– Om overskridelsene blir mindre enn 100 millioner kroner vil jeg bli svært overrasket, sa han.

Lind fikk rett, viser rapporten som ble lagt frem tirsdag.