Vil raskt i gang med forhandlinger om byvekstavtale

Kommunen og fylkeskommunen ønsker forhandlinger med staten om byvekstavtale for Tromsø raskest mulig.

VIL HA FORTGANG: Ordfører Kristin Røymo skriver i et brev til departementet at forhandlingene om byvekstavtalen må raskt i gang.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

I et felles brev fra ordfører Kristin Røymo (Ap) og fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) til Kommunal- og samferdselsdepartementet, viser de til at det er behov for forhandlinger raskt.

– Det er tverrpolitisk enighet om byvekstavtale og bompenger for Tromsø. Informasjon om fremdrift i prosessen og oppstart av forhandlinger med staten, vil ytterligere styrke samarbeidet og det politiske engasjementet.

Drivstoffavgiften i Tromsø opphører i juli 2019. Fra 2015 til 2018 har Tromsø fått 285 millioner kroner for å få ned bilbruken og vekst i kollektivreiser.

– Selv om byområdet har lykkes med å holde veksten i personbiltrafikken på et lavere nivå enn befolkningsveksten, vil det være vanskelig å realisere nullvekstmålet uten fortsatte systematiske og målrettede tiltak. Det er derfor viktig å gjennomføre forhandlinger om byvekstavtale for å avklare handlingsrommet for 2019 og 2020, for å holde momentum og aktivitet oppe.

Det planlegges en tverrpolitisk workshop om byvekstavtalen før sommeren 2018, og ordfører og fylkesråd skriver at det vil komme mer informasjon og egen invitasjon til statsråder og statssekretærer om dette.