Fram II tatt i bruk: Praktbygg til 560 millioner kroner

Allerede før den offisielle åpningen av den nye fløya av Framsenteret er det fullt. Helt fullt.

STOLTE: Administrerende direktør i Framsenteret, Frode Kjersem (nærmest) og forskningsformidler Helge Markusson i lystgården på den nye Fram II-fløya–foran et bilde av polarhelten Per Savio. 

nyheter

Da Framsenterets første del sto ferdig i 1998, var det cirka 150 ansatte i bygget. Det var plass til over det dobbelte.

– Det var bevisst bygget for stort for at det skulle være plass til å vokse. Fram II var fullt allerede før innflyttingen, forteller administrerende direktør ved Framsenteret, Frode Kjersem.

Innflytting pågår

I de nye lokalene like sør for «gamle» Framsenteret har så smått blant andre Havforskningsinstituttet, Kystverket, Barents Watch, Havsenteret, Arktisk Råd, samt et par mindre selskaper flyttet inn. Når alle er på plass i lokalene, vil det jobbe cirka 200 personer på de i overkant av 9.500 kvadratmeterne.

– Her inne vil man kunne utføre arbeid som man ikke har kunnet tidligere, forteller Kjersem.

Lokalene han viser fram er laboratoriene til Norsk institutt for luftforskning, NILU. Ennå er de stort sett tomme, men når laboratorieutstyret og annen utrustning er på plass, vil laboratoriet være i absolutt verdensklasse. NILU jobber med luftforurensing i arktiske strøk, og har en kompetanse som er etterspurt i hele verden. To etasjer over NILU finner vi Danielle Ubeda, laboratoriesjef hos Havforskningsinstituttet.

– Det er helt fantastisk å kunne flytte inn hit fra de «kottene» vi hadde tidligere, sier hun.

GLEDER SEG: Laboratoriesjef Danielle Ubeda i Havforskningsinstituttet gleder seg til å ta sitt nye laboratorium i bruk. Her er hun i samtale med Frode Kjersem. 

 

Samarbeid og samhandling

Havforskningsinstituttet har brorparten av en hel etasje av Fram II som skal brukes til forskning, kontorer og andre aktiviteter. Ifølge henne er lokalene veldig godt tilpasset behovene instituttet har.

– Når vi har alt utstyr på plass vil vi kunne drive et virkelig topplaboratorium, sier hun.

Labbene på Fram II skal også kunne brukes av andre organisasjoner og forskere, forteller Frode Kjersem.

– Vi har vært veldig bevisste på å lage et bygg som inviterer til samhandling. Vi skal utveksle erfaringer og kunnskap over organisasjonsgrensene, og det skal også gjenspeile seg i lokalene, sier han.

Kunst fra nord og sør

Det vises ikke minst i den store lysgården i midten av bygget.

– Her skal vi kunne ha møter, konserter og andre arrangementer for 600 personer. I tillegg har vi kapasitet for møter og arrangementer for ytterligere over 600 personer i senteret, forteller forskningsformidler Helge Markusson.

Lysgården er verdt et kapittel i seg selv. Takhøyden er på godt og vel 30 meter – og i hver ende av rommet er det montert et stort kunstverk med polart tema.

9.500 KVM: Den nye fløyen på Framsenteret–Fram II–er bygget sammen med det gamle Framsenteret. Bygget er på 9.500 kvadratmeter og kostet i overkant av 560 millioner kroner å bygge. 

 

Offisiell åpning i august

At man har kunst fra både Arktis og Antarktis er naturlig for Framsenteret ettersom man har virksomhet begge steder, sier han.

Det gjenstår en god del flyttevirksomhet før alle ansatte er på plass. Dog skal senteret være i full drift før sommeren, og Frode Kjersem forteller at den offisielle åpningen vil foregå 21. august.

– Vi har ennå ikke fått hele gjestelisten, så vi vet ikke hvem som vil står for selve åpningen. Forhåpentligvis vil det være både representanter fra departmenentsledelsen og fra kongehuset, sier han.