Tromsø kommune følger ikke egne retningslinjer for utsmykking av offentlige bygg

– Bør bruke lokal kompetanse

Kunstnere mener at de blir holdt utenfor arbeidet med å utsmykke offentlige byggeprosjekter.

KRITISK: Kunstner Irene Rasmussen (til venstre) mener at kommunen ikke følger egne retningslinjer angående kunstnerisk utsmykking i byggeprosjektene Tvibit, Otium, Tromsøbadet og Helsehuset. Begge foto: Ronald Johansen 

Dette er saken
nyheter

I januar sendte fire tromsøkunstnere en e-post til Kontrollutvalget og ba dem se nærmere på om kommunen følger egne retningslinjer i byggeprosjekter som Tromsøbadet, Otium bo- og velferdssenter, Tvibit og Helsehuset.

Kontrollutvalget har nå levert en innstilling til kommunestyret som retter kritikk mot administrasjonen for ikke å ha fulgt gjeldende retningslinjer i byggingen av Otium. I tillegg bes det om at kommunen utarbeider nye retningslinjer, samt at det snarest skal oppnevnes en kunstkomité for Tromsøbadet, Helsehuset og Tvibit.

Ønsker oppdrag

Retningslinjene er fra et kommunestyrevedtak i 1984, som sier at det ved byggeprosjekter skal settes av 0,5-1,5 prosent av de totale byggekostnadene til kunstnerisk utsmykning. I tillegg står det at innkjøpskomiteen skal samarbeide med lokale eller regionale kunstnerorganisasjoner. Kunstner Irene Rasmussen, én av kunstnerne som har klaget på kommunen i denne saken, mener at dette ikke er gjort de siste årene.

– Vedtaket sier at det skal sitte et medlem fra en nordnorsk kunstnerorganisasjon i kunstkomiteene, men dét er ikke blitt gjort. Jeg mener at når du skal sette inn rør så ringer du en rørlegger, og hvis du trenger kunst så skal du ringe en kunstner. Det finnes god kunstkompetanse i Tromsø, og denne bør kommunen benytte seg av. Det vil kunne generere mange viktige oppdrag for nordnorske kunstnere, sier Rasmussen.

LES OGSÅ: Har fått 800.000 kroner til å smykke ut sjøkanten med kunst

Lover nye retningslinjer

Administrasjonssjef i kommunen, Britt Elin Steinveg, er enig i at de gamle retningslinjene trenger en oppdatering.

– De er tilpasset en eldre organiseringsmodell som gjør at ansvaret i dagens modell flyter litt ut i alle retninger. Derfor jobbes det nå med nye retningslinjer som kommer i løpet av våren, sier Steinveg.

ULIK TOLKNING: Kultursjef Lisa Hoen (til høyre) mener de gamle retningslinjene er blitt fulgt, men tolket på ulike måter. 

 

Lisa Hoen, kultur- og idrettssjef, lover at det skal settes ned kunstkomiteer for Tvibit, Otium, Tromsøbadet og Helsehuset.

– Disse komiteene må nok på plass før de nye retningslinjene er klare, så disse fire prosjektene vil følge de gamle retningslinjene.

– Kunstnerstyret på Tromskysten mener at disse fire prosjektene nettopp ikke følger de gamle retningslinjene?

– Man har tatt hensyn til reglene, men det har vært ulik praksis for hvordan man tolker dem. Jeg kan være enig i at det er uklart hvordan disse retningslinjene er brukt, sier Hoen.

LES OGSÅ: Kontroversielt kunstverk blir dokumentarfilm

Kontrollutvalget, som blant annet skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen, mener at administrasjonen ikke har fulgt egne retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av Otium bo- og velferdssenter.

Retningslinjene fra 1984 sier at det ved byggeprosjekter skal settes av 0,5-1,5 prosent av de totale byggekostnadene til kunstnerisk utsmykning, og at innkjøpskomiteen skal samarbeide med lokale eller regionale kunstnerorganisasjoner.

Administrasjonen sier at de skal utarbeide nye retningslinjer i løpet av våren.

LES OGSÅ: Kommunen skal ansette kunstkonsulent for å registrere kunst