Ole Arve Misund blir æresalumn ved Universitetet i Bergen

Direktør for Norsk Polarinstitutt, dr.philos Ole Arve Misund, er utnevnt til årets æresalumn 2018 ved Universitetet i Bergen.

Ole Arve Misund blir æresalumn ved UiB.  Foto: Jørn Myreng

nyheter

Det melder Universitetet i Bergen i en pressemelding.

– Ole Arve Misund har gjennom sine ulike lederroller i forsknings- og utdanningssektoren vært opptatt av at institusjonene han ledet, skulle ha et godt faglig samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). Dette fokuset har således ført til en rekke samarbeidsavtaler som er strategisk viktige for UiB. Det er derfor en ære å tildele ham tittelen som årets æresalumn, sa rektor Dag Rune Olsen i en kunngjøring under en konferanse onsdag.

Samarbeid med universitetet

Universitetet trekker fram Misunds tydelige samarbeidslinje, som blant annet har gitt seg uttrykk gjennom inngåelsen av den strategisk viktige samarbeidsavtalen mellom UiB og Polarinstituttet i januar i år. Avtalen skal legge til rette for økt faglig samarbeid innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling.

Ole Arve Misund har en solid leder- og forskererfaring. Han har vært leder for en rekke viktige forskningsinstitusjoner de siste tiårene – og har i alle lederstillingene vektlagt samarbeid med UiB.

LES OGSÅ: Polarinstituttets nye sjef slapp å søke på jobben

Pådriver for marin klynge

Fra 2016 og fram til høsten 2017 var Misund direktør på Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning, og en aktiv pådriver i arbeidet med å realisere den marine klyngen i Bergen.

– Han arbeidet målrettet for et godt faglig samarbeid mellom NIFES og relevante fagmiljøer på UiB, heter det i pressemeldingen.


Fakta Ole Arve Misund
  • Cand.scient.- og dr.philos.-grad i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen
  • Direktør ved Norsk Polarinstitutt
  • Professor II i klimaeffekter i polområdene ved Geofysisk institutt, UiB
  • Tidligere direktør ved Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) 2016-2017 
  • Tidligere direktør for Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 2012 til 2016
  • Tidligere forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet (HI) 2000-2012
 

Hensikten med å utnevne æresalumner er å rette oppmerksomhet mot tidligere studenter som har gjort en ekstraordinær innsats overfor universitetet eller innenfor sitt fagområde eller arbeidsfelt.