Fem får skjenke-prikker

SKJENKET FOR MYE: Bryggeri 13 (i de gamle Mydland-lokalene i Skippergata) får en skjenkeprikk på rullebladet sitt for å ha fylt spritglassene med for mye innhold. 

nyheter

Fem utesteder i byen får til sammen åtte prikker etter skjenkekontroller i vår. Det er selskapet Securance som utfører kontrollene på vegne av kommunen, og som rapporterer inn eventuelle brudd på skjenkebestemmelsene. Deretter er det administrasjonen i kommunen som vedtar om det skal deles ut prikker eller ei. Dersom et skjenkested får 12 prikker vil man miste skjenkeløyvet for en periode.