Stadig flere vannskader: – Frost er én årsak, men dette er hovedsynderen

Antall fukt- og vannskader stiger.

Illustrasjonsfoto.  Foto: SPAREBANK1

nyheter

Hovedårsaken er tilbakeslag av avløp og gamle rør, i tillegg gir den kalde og snørike vinteren raskt enda flere skader skriver Framtid i Nord.

De siste årene har Saprebank1 Forsikring registrert nesten 30.000 vannskader på innbo og bygninger – og da er ikke frostskader eller vannskader på grunn av ekstremvær tatt med i beregningen. Verdien på skadene er nærmere én milliard kroner, opplyser Sparebank 1 i en pressemelding.

– Vi ser er en økende trend, og fukt- og vannskader er grobunn for sopp og råteskader som gjerne er resultatet av mer langvarig fukt eller vannpåvirkning, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring.

Også tall fra Finans Norge viser den samme trenden. Sparebank1 forventer at de vil få melding om flere vannskader framover, på grunn av den kalde vinteren og snøsmeltinga.

Gamle rør

I starten av mai var det meldt inn flere frostskader for 2018 enn det var i 2015, 2016 og 2017 til sammen.

– Frost er én årsak, men det er slitasje og gamle rør og vannsystemer som har forårsaket flest vannskader de siste årene, sier Nielsen i pressemeldingen.

Ny teknologi

Sparebank 1 skal nå teste smarte duppedingser som er koblet til Wifi, og kan varsle huseier dersom det er en pågående fuktskade eller hvis vannet fryser, eller om røykvarsleren utløses.

– Ny teknologi gjør at vi kan bevege oss fra skadehåndtering til skadeforebygging. Vi ønsker at folk skal bli varslet før de får problemer og i det minste tidlig nok til å begrense et skadeomfang, sier Nielsen.