Hun blir ny leder for Miljøkomiteen for Antarktis

Birgit Njåstad fra Norsk polarinstitutt ble valgt til ledervervet under det årlige Antarktismøtet i Buenos Aires tidligere denne uka.

  Foto: Astrid Høgestøl/Norsk polarinstitutt

nyheter

Njåstad blir dermed den første kvinnen som leder komiteen. Njåstad jobber til vanlig som seniorrådgiver i Norsk polarinstitutt.

Miljøkomiteen gir råd og anbefalinger til Miljøprotokollen, som ble undertegnet i Madrid i 1991. Så langt har 40 land sluttet seg til protokollen. Det melder polarinstituttet på sine nettsider. Siden Miljøprotokollen trådte i kraft har den bidratt med å gjennomføre en rekke tiltak for å beskytte de store miljøverdiene i Antarktis.

Nå som Norge skal lede Miljøkomiteen, er det med en erfaren antarktiskjenner ved roret. Birgit Njåstad har arbeidet med Antarktis-saker ved Polarinstituttet i over 20 år, hovedsakelig med oppgaver knyttet til forvaltning- og rådgivning. Hun ser frem til å lede arbeidet i komiteen.

– Miljøkomiteens oppgave er viktig, og blir enda viktigere fremover i takt med de omfattende globale endringene på mange nivåer som påvirker Antarktis, sier Njåstad til Norsk polarinstitutts nettsider.

Norge har en lang historie og sterke interesser i Antarktis, og er en sentral aktør i Antarktistraktatsamarbeidet. Som part i Miljøprotokollen har Norge forpliktet seg til et omfattende vern av miljøet i Antarktis og til å ta vare på villmarkskarakteren til området.