Solberg (H) avviser ny anbudsrunde for luftambulanse

Statsminister Erna Solberg (H) avviser muligheten for nye anbud eller nye forhandlinger med den nye luftambulanse-operatøren Babcock, slik Ap og KrF går inn for.

Statsminister Erna Solberg (H).  Foto: Tore Meek / NTB scanpix

nyheter

– Vi kan ikke utlyse ny anbudsrunde, uten at vi bruker opp masse penger vi i stedet kan bruke på å behandle folk, sier Solberg til VG.

Solberg måtte svare for luftambulansekrisen i flere runder i Stortingets spørretime onsdag formiddag, blant annet fra Marit Arnstad (Sp) og Bjørnar Moxnes (Rødt).

Nytt forslag

I går meldte VG at Ap og KrF har lagt inn et forslag til Stortingets behandling av krisen, som de to partiene håper de får flertall for.

Det sentrale i forslaget er å be regjeringen «sikre luftambulansetjenesten, enten gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte».

Overfor VG går statsminister Erna Solberg nå langt i å antyde at dette ikke er gjennomførbart:

er gjennomførbart:

Erstatningsansvarlig

– Det kan alltids gjøres forhandlinger om enkeltting i avtalen. Men det er er utfordringer knyttet til å gjøre grunneggende endringer. Da vil de andre anbyderne kunne be om det samme, og da kan man bli erstatningsansvarlig overfor de andre aktørene, sier statsministeren.

– Men Ap og KrF mener forholdene har endret seg slik at man kan be om virksomhetsoverdragelse?

– Det må foreligge forhold som berører den som fikk anbudet. Det er det ikke i denne saken. Det er ikke grunnlag for å si at de ikke leverer, men de skal levere tjenester først fra 1. juli neste år. Om man ensidig skal gjøre store endringer og de får mer kompensert, vil det forskjellbehandle de som tapte anbudsrunden, sier Solberg til VG.

Ta til fornuft

Bjørnar Moxnes (Rødt) ber Ap og KrF innse at de ikke kommer noen vei med sitt forslag:

– Regjeringen har ikke tenkt å foreta seg noe mer i forhold til den nye operatøren. Det eneste fornuftige er at Ap og KrF i stedet tar til fornuft og støtter vårt forslag om å annullere avtalen, eller å tydeliggjøre kravet om en ny anbudsprosess, sier Moxnes til VG.

Moxnes mener at Babcock allerede nå er i ferd med å havarere med sitt opplegg, og påpekte fra Stortingets talerstol at deres troverdighet er ribbet:

– Selskapet er ennå ikke et opprettet og godkjent norsk flyselskap, De har ennå ikke folk, erfaring, fly, hangarer, norske erfaringer og godkjente piloter. De er åpenbart ikke i rute, sa Moxnes.

– Rødts agenda er en helt annen, et generelt angrep på anbudsregimet, svarte Solberg i Stortinget.


Dette er luftambulansesaken
 • Anbud for luftambulansetjenesten ble utlyst i november 2016. Anslått pris er 2,2 milliarder kroner, og det legges ikke krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.
 • Vinteren/våren 2017 kommer det inn totalt fire tilbud, to fra dagens operatør, Lufttransport ASA, og to fra britisk-svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance.
 • Alle tilbudene scoret likt på krav til kompetanse, mens Lufttransport sitt krav scoret litt høyere på øvrige krav. Babcocks tilbud var billigere enn Lufttransports beste tilbud, noe som utgjør omtrent 47 millioner kroner i året.
 • I mai 2017 vedtar styret i Helse Nord at de kan økte rammen til 2,6 milliarder kroner, og i juni samme år blir det klart at Lufttransport, som har vært operatør i 25 år, mister oppdraget til Babcock, som blir tildelt kontrakt fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet, og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.
 • I kontrakten heter det at det skal driftes åtte kortbanefly og ett langdistansefly. Ett av kortbaneflyene skal ha base i Tromsø. Tre skal ha base i Finnmark, to i Nordland, ett i Ålesund og ett på Gardermoen. Langdistanseflyet skal også være stasjonert på Gardermoen.
 • Babcock har forhandlet med flygerne som i dag jobber for Lufttransport om å få til kollektiv overføring av pilotene, men det ble i slutten av april i år brudd. Flygerne og helsepersonell har vært kritiske til at det ikke ble satt krav om virksomhetsoverdragelse. De må dermed søke på sin egen jobb når Babcock tar over.
 • Flygerne meldte seg ikke «fit for flight», noe som førte til at flere ambulansefly ble satt på bakken. De frykter lavere lønn, og dårligere pensjonsordninger.
 • Flyteknikerne så også ut til å miste jobben, da det ble kjent at Babcock ville flytte det tekniske vedlikeholdet av flyene til Sverige. 14. mai snudde Babcock i saken. Vedlikeholdet skal fortsatt utføres i Tromsø, som i dag.
 • Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, er administrerende direktør for Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer personell for Babcock. Hun melder seg inhabil i saken 7. mai. Én uke senere trekker hun seg fra stillingen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil, da hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt i Babcock.
 • Mai 2017: Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt krever at regjeringen bryter kontrakten med Babcock.
 • Helse Nord frykter betydelig søksmål fra Babcock dersom kontrakten brytes.
 • Rødt leverer representantforslag om å kaste kontrakten med Babcock. De vil også ha offentlig drift av ambulansetjenesten.
 • Torsdag 24. mai er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om forslaget fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
 • I slutten av mai, mer enn ett år før Babcock overtar, har 13 ambulanseflypiloter, deriblant sju kapteiner, sagt opp jobben sin i Lufttransport.
 • Fredag 1. juni tok Norsk Luftambulanse AS over for Lufttransport som operatør for helikopterbasene i Tromsø, Ålesund go Brønnøysund
 • 4. juni: Helse Nord har levert rapport med skisserte mulige tiltak for å unngå ny luftambulansekrise.
 • Kilder: Luftambulanse.no, iTromsø.no, VG.no, NRK.no