Denne uken kommer Jernbanedirektoratet til byen for å snakke om tog til Tromsø

I forbindelse med utredning av en mulig jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø ønsker Jernbanedirektoratet innspill fra offentlige og private aktører.

NORD-NORGESBANEN: Jernbanedirektoratet ønsker lokal deltakelse i utredningen av en mulig jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø. 8. juni inviterer de til innspillskonferanse i kommunestyresalen. 

nyheter

Jernbanedirektoratet har startet arbeidet med å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en mulig jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø, etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Direktoratet kommer til å arrangere flere dialogmøter i løpet av høsten. Allerede 8. juni vil den første innspillskonferansen bli holdt i kommunestyresalen i Tromsø. Blant de inviterte finner man statlige etater, fylkeskommuner, kommuner og andre relevante offentlige og private aktører.

– Vi ønsker å gjøre en god kartlegging sammen med lokale aktører for å få fram alle argumenter, i tillegg til det faglige arbeidet, sier Hans-Einar Lundli, prosjektleder og seniorrådgiver for Jernbanedirektoratet.

Trinnvis utbygging

PROSJEKTLEDER: Seniorrådgiver Hans-Einar Lundli i Jernbanedirektoratet. 

Arbeidet baseres blant annet på Jernbaneverkets 2011-rapport «Jernbanens rolle i nord». I utredningen skal det vurderes en mulig trinnvis utbygging, og i tillegg gjøres en samfunnsøkonomisk analyse for dette.

– Mye av utredningen bygger på materiale som NSB utarbeidet allerede på 90-tallet. Rapporten fra 2011 vil bli brukt som et tillegg, men der ble det ikke gjort en fullverdig samfunnsøkonomisk analyse. Det skal vi gjøre nå, forteller Lundli.

– For oss er det viktig å få en forståelse av markedsgrunnlaget. Fokuset vil derfor hovedsakelig være på gods-, men også på persontransport. Vi er åpen for å se på en trinnvis utbygging, og ønsker blant annet innspill om hvilken strekning det kan være best å starte med, sier han.

Sjømat og samiske interesser

Sjømatnæringen oppgis som en spesielt viktig sektor direktoratet ønsker å få forståelse for, med tanke på transport og næringsvekst. Her spiller også klimapolitikk inn.

– Miljø er absolutt et viktig aspekt, og en overordna del av hele oppdraget. Vi ønsker å se argumenter fra begge sider – som fordelene ved å flytte godstransport fra vei til bane – men også for hvilke konsekvenser et slikt inngrep i naturen kan gi, forteller Lundli.

– Jernbanedirektoratet ønsker også å få innsikt i de samiske interessene, legger han til.

Klimapolitikk

DELTAR: Kommunestyrerepresentant og leder i Tromsø kommunes jernbaneutvalg, Terje Traavik (MGD).  Foto: Ronald Johansen

En av dem som skal holde foredrag er kommunestyrerepresentant Terje Traavik (MDG), som er leder for Tromsø kommunes jernbaneutvalg, et tverrpolitisk gruppe som skal samle argumentasjon og kunnskap knyttet til jernbaneutbygging i nord på vegne av kommunen.

Traavik har også deltatt i arbeidet med å få innspillskonferansen til byen.

– Dette er snakk om total norsk økonomi, og ikke bare en distriktsutbyggelse av Nord-Norge, sier kommunestyrerepresentanten.

Traavik vil først og fremst snakke om de klimapolitiske, miljømessige og etiske aspektene ved å legge om langtransport av gods fra veinett til jernbane.

– Enten man liker det eller ikke, er oljenæringen i ferd med å gå ned, samtidig som sjømatnæringen går opp. I løpet av relativt kort tid vil disse grafene krysse hverandre. Med lastebiler vil det ikke være fysisk mulig å få nedsatt klimautslippene til et nivå som er godkjennbare for EU i årene fremover, sier han.

Han mener også at de som er negative til Nord-Norgesbanen opererer med tall som ikke er i takt med virkeligheten.

– Å bygge jernbane mellom Narvik og Tromsø koster 40 milliarder kroner, men dette er snakk om et engangsbeløp. Eksport av nordnorsk sjømat kan de neste årene tjene inn i underkant av 40 milliarder kroner årlig, sier Traavik.

Fortsatt ledige plasser

Påmeldingsfristen var opprinnelig satt til 28. mai, men det er fremdeles mulig for interesserte å delta på innspillskonferansen.

– Det er bare å ta kontakt. Vi ønsker høyest mulig deltakelse og debatt, sier Lundli.

Jernbanedirektoratet legger opp til at en høringsversjon av denne utredningen skal være klar innen 15. mai 2019.