Luftambulansesaken: Offentliggjør hemmelige dokumenter

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet onsdag å offentliggjøre dokumentene som opposisjonen har etterspurt i luftambulansesaken. Den juridiske vurderingen fra mai i år sier at virksomhetsoverdragelse av ambulanseflyene ville innebært en «ikke ubetydelig juridisk risiko».

OFFENTLIGGJØR DOKUMENTER: Onsdag la Luftambulansetjenesten ut omstridte dokumenter etterspurt av både media og opposisjonen om luftambulanse-saken.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

I et brev til Stortinget skriver helseminister Bent Høie (H) onsdag at dokumentene er lagt ut på hjemmesiden til Luftambulansetjenesten, skriver VG.

VG skrev tirsdag om at flere medier og politikere gjentatte ganger er blitt nektet innsyn i de omstridte dokumentene fra anbudsprosessen i luftambulansesaken.

De rødgrønne og KrF krevde tirsdag at regjeringen offentliggjør dokumentene, som blant annet består av en juridisk vurdering av om det ville vært mulig med virksomhetsoverdragelse i luftambulansetjenesten, skriver NTB.

«Juridisk risiko knyttet til virksomhetsoverdragelse»

Et av dokumentene de har etterlyst, er en betenkning helseforetaket Luftambulansetjenesten bestilte fra eksterne advokater om hvorvidt det kunne stilles krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet, som ble vunnet av Babcock.

Det ville i så fall betydd at selskapet måtte overta Lufttransports flygere og teknikere, som ville fått samme lønns- og arbeidsvilkår som i dag. Opposisjonen mener dette ville sikret at avgjørende kompetanse ville blitt med inn i det nye selskapet.

Ifølge med dokumentene som er offentliggjort onsdag skriver Luftambulansetjenesten at Luftambulansetjenesten HF fikk muntlige signaler fra eksterne jurister om at det var juridisk risiko knyttet til å kreve virksomhetsoverdragelse/ overføring av personell på like eller bedre betingelser i arbeidet med anskaffelsen.

I den juridiske betenkningen som er gjennomført av advokatselskapet Wikborg Rein AS 14. mai er det vurdert om Luftambulansetjenesten lovlig kunne stilt krav om virksomhetsoverdragelse i anbudskonkurransen.

Juridisk vurdering: Ikke ubetydelig rettslig utfordring

Advokatfirmaet konkluderer med at det ville innebåret en ikke ubetydelig risiko for rettslig utfordring dersom det hadde vært stilt krav om virksomhetsoverdragelse:

Et krav om virksomhetsoverdragelse ville virke EØS-rettslige begrensende, skriver advokatene i vurderingen:

«Det var en norsk og to svenske tilbydere som søkte om å delta i konkurransen. Man fikk tilbud fra den eksisterende norske operatøren og det svenske selskapet Babcock. Fordi det utgjør en begrensning er spørsmålet om et krav om virksomhetsoverdragelse kunne rettferdiggjøres. Anskaffelsesdirektivet åpner for å stille sosiale krav, men henviser til EØS-retten for øvrig om hvilke type krav som kan stilles.

Videre skriver de at «innenfor yrkestransport er det særskilt inntatt i kollektivtransportforordningen at det kan stilles krav om virksomhetsoverdragelse gitt visse forutsetninger. Det er ikke klart hvordan disse forutsetningene skal forstås, og vi er usikre på hvor langt man kan strekke anvendelsen utenfor kollektivtransportforordningen».

I vurderingen skriver advokatene også at det ville kunne ha blitt stilt spørsmål ved den reelle motivasjonen for et krav om virksomhetsoverdragelse:

«EU-domstolen vil typisk skjære igjennom dersom den reelle motivasjonen for et krav som begrenser tjenestefriheten fremstår å være en annen enn den oppgitte. I dette tilfellet måtte man følgelig kunne vente at det kritisk ville bli vurdert om den reelle motivasjonen var å unngå leverandørbytte, og at vurderingen av om kravet virkelig var nødvendig ville ha blitt tilsvarende streng», skriver Wikborg Rein.

Luftambulansetjenesten: 100 millioner dyrere enn i dag

I dokumentene påpeker administrerende direktør Øivind Juell i Luftambulansetjenesten HF at det i anbudskonkurransen var Luftambulansetjenesten HF og ikke eksterne jurister som gjorde de endelige vurderingene og fattet beslutningene:

– Luftambulansetjenesten HF minner om at foretaket her har gjennomført en anskaffelse der tapende part hverken har klaget anskaffelsen inn for KOFA eller gått til retten for å stoppe kontraktsigneringen. Den er gjennomført etter de lover og regler for bruk av anbud i offentlige anskaffelser som Stortinget har vedtatt. Anbudet sørger for at den nye ambulanseflytjenesten kommer til rett tid. Den kommer med økt kvalitet, økt kapasitet og med en mer robust vaktløsning. Tjenesten blir årlig 100 millioner dyrere enn i dag, men ville blitt langt dyrere uten reell konkurranse, skriver Juell.

Vurderte regler for virksomhetsoverdragelse

Det andre dokumentet som er offentliggjort er en vurdering av reglene for virksomhetsoverdragelse, som ble gjennomført i forbindelse med helikopteranskaffelsen i 2015. Den samme vurderingen ble lagt til grunn for ambulansefly-anskaffelsen året etter, og omhandler spørsmålet om anskaffelsen skal anses som virksomhetsoverdragelse.

Konklusjonen i dokumentet er at det ikke var mulig å fastslå sikkert før anbudskonkurransen var gjennomført.

VG har tidligere skrevet at Norsk Flygerforbundet allerede i 2016 sendte et notat til Helse- og omsorgsdepartementet, der de advarte mot å kjøre anbudsrunden uten virksomhetsoverdragelse for å «sikre kontinuitet og forhindre en masseflukt av flygere med operativ erfaring».

Helse- og omsorgsdepartementet sendte det videre til styret i Luftambulansetjenesten HF for vurdering.

– Vi fikk den, og svaret mitt var at vi gikk en runde på det internt i prosjektet, koblet inn jurist, og fikk veldig klare advarsler mot å legge inn virksomhetsoverdragelse som en del av konkurransen fordi det kunne bryte med EØS-regelverk, har Øyvind Juell i Luftanbulansetjenesten HF sagt til VG om notatet tidligere.

Fremmer daddelvedtak mot Høie

Opposisjonen på Stortinget er kritisk til hvordan anbudsrunden har vært gjennomført og er bekymret for tjenesten, men har foreløpig ikke klart å samle seg om noe krav til helseministeren om hvordan han bør følge opp saken.

En rekke piloter har sluttet i Lufttransport etter at det tapte anbudet. Selskapet har advart om at dersom flere slutter, vil det kunne true hele driften av den livsviktige tjenesten.

SV meldte onsdag morgen at de torsdag vil fremme et såkalt «daddelvedtak» mot helse- og omsorgsminister Bent Høie for hans håndtering av luftambulanse-saken.