Høie avviser politiske føringer for luftambulanse-anbudet

Helseminister Bent Høie ble grillet av Stortinget om Luftambulanse-anskaffelsen i debatten før stortinget skal avgjøre hvordan de mener luftambulanse-krisen skal løses.

MÅTTE SVARE: Torsdag behandles flere forslag om løsning på luftambulanse-krisen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie måtte svare for dagens situasjon.  Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

nyheter

– Det er Stortinget som vedtar landets lover. Å vedta å bryte dem er i beste fall uryddig, sier Bent Høie til Stortinget om forslaget om å skrote kontrakten med Babcock, som skal ta over luftambulansetjenesten, og sikter til anskaffelsesloven.

Torsdag skal håndteringen av luftambulanse-krisen avgjøres. Opposisjonspartiene KrF, Ap, Sp, SV og Rødt støtter hver sine forslag har ikke klart å enes om hvordan de mener luftambulanse-krisen skal løses enda.

Problemene med luftambulansen startet da 13 piloter sa opp jobbene i Lufttransport i april grunnet en usikker fremtid og bruddet i forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og Babcock om å gi Lufttransports piloter fortsatt jobb.

Sosialistisk Venstreparti leverte onsdag inn et forslag om at Stortinget skal uttrykke den strengeste formen for kritikk mot helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Ingen politiske føringer om virksomhetsoverdragelse

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen stilte spørsmål ved om det var lagt politiske føringer for at det ikke ble en virksomhetsoverdragelse i saken, og viste til et møtereferat i Samarbeidsorganet for operatørbyttet hvor det redegjøres for implementering av status av Hilde Sjurelv i Babcock.

– «LAT HFs rolle å gjennomføre en konkurranse basert på premisser fra politisk hold. Det hadde ikke vært vits med konkurranse dersom man hadde krav om virksomhetsoverdragelse», refererte Lundteigen fra referatet.

Høie svarte Lundteigen at det ikke var lagt politiske føringer i saken, men understreket at han ikke hadde sett det interne notatet Lundteigen viser til.


Dette er luftambulansesaken
 • Anbud for luftambulansetjenesten ble utlyst i november 2016. Anslått pris er 2,2 milliarder kroner, og det legges ikke krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet.
 • Vinteren/våren 2017 kommer det inn totalt fire tilbud, to fra dagens operatør, Lufttransport ASA, og to fra britisk-svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance.
 • Alle tilbudene scoret likt på krav til kompetanse, mens Lufttransport sitt krav scoret litt høyere på øvrige krav. Babcocks tilbud var billigere enn Lufttransports beste tilbud, noe som utgjør omtrent 47 millioner kroner i året.
 • I mai 2017 vedtar styret i Helse Nord at de kan økte rammen til 2,6 milliarder kroner, og i juni samme år blir det klart at Lufttransport, som har vært operatør i 25 år, mister oppdraget til Babcock, som blir tildelt kontrakt fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet, og har en verdi på nesten 2,6 milliarder kroner.
 • I kontrakten heter det at det skal driftes åtte kortbanefly og ett langdistansefly. Ett av kortbaneflyene skal ha base i Tromsø. Tre skal ha base i Finnmark, to i Nordland, ett i Ålesund og ett på Gardermoen. Langdistanseflyet skal også være stasjonert på Gardermoen.
 • Babcock har forhandlet med flygerne som i dag jobber for Lufttransport om å få til kollektiv overføring av pilotene, men det ble i slutten av april i år brudd. Flygerne og helsepersonell har vært kritiske til at det ikke ble satt krav om virksomhetsoverdragelse. De må dermed søke på sin egen jobb når Babcock tar over.
 • Flygerne meldte seg ikke «fit for flight», noe som førte til at flere ambulansefly ble satt på bakken. De frykter lavere lønn, og dårligere pensjonsordninger.
 • Flyteknikerne så også ut til å miste jobben, da det ble kjent at Babcock ville flytte det tekniske vedlikeholdet av flyene til Sverige. 14. mai snudde Babcock i saken. Vedlikeholdet skal fortsatt utføres i Tromsø, som i dag.
 • Styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telle, er administrerende direktør for Bedriftskompetanse AS, som rekrutterer personell for Babcock. Hun melder seg inhabil i saken 7. mai. Én uke senere trekker hun seg fra stillingen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil, da hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt i Babcock.
 • Mai 2017: Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt krever at regjeringen bryter kontrakten med Babcock.
 • Helse Nord frykter betydelig søksmål fra Babcock dersom kontrakten brytes.
 • Rødt leverer representantforslag om å kaste kontrakten med Babcock. De vil også ha offentlig drift av ambulansetjenesten.
 • Torsdag 24. mai er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om forslaget fra Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.
 • I slutten av mai, mer enn ett år før Babcock overtar, har 13 ambulanseflypiloter, deriblant sju kapteiner, sagt opp jobben sin i Lufttransport.
 • Fredag 1. juni tok Norsk Luftambulanse AS over for Lufttransport som operatør for helikopterbasene i Tromsø, Ålesund go Brønnøysund
 • 4. juni: Helse Nord har levert rapport med skisserte mulige tiltak for å unngå ny luftambulansekrise.
 • Kilder: Luftambulanse.no, iTromsø.no, VG.no, NRK.no

– Jeg har ikke gitt noen føringer fra meg når det gjelder spørsmålet om virksomhetsoverdragelse, svarte Høie.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ba Høie bekrefte at han mener anbudsprosessen foregikk fullt ut i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesreglementet.

– Jeg har ingen opplysninger som skulle tilsi noe annet, svarer Høie, og peker på at det ikke er tatt rettslige skritt får å klage på anbudet.

Mest aktuelt å la Babcock overta før

Høie viste i Stortinget til tiltaksplanen for hvordan beredskapen skal holdes oppe, og pekte på at den nye tilbyderen Babcock har sagt at de er klare til å ta over én flybase allerede om tre måneder om situasjonen skulle forverres

– Det mest aktuelle tiltaket er å la den nye operatøren Babcock gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen skulle kreve det, sa Høie.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes utfordret Høie på hvor mye han vet om Babcocks kapasitet til å ta overluftambulansetjenesten. Han ba Høie svare på om Babcock er etablert som et godkjent flyselskap i Norge i dag, og hvor mange piloter har selskapet har som skal ta over basene allerede til sommeren.

– Det kan godt fremstå for representanten at jeg er dette selskapets forretningsmessige talsperson. Det er jeg ikke. Derfor så tror jeg at representanten bør stille de spørsmålene til selskapet og ikke til meg, svarte Høie.

– Det som er helt klart det er at de i dag bidrar til å avlaste oss ved å stille fly og mennesker til disposisjon. Alle de planene som eksisterer viser og at de er i rute for å kunne overta 1 juli, og det er ingen grunn til å tvile på det, fortsatte han.

Ba om løsning

Ingvild Kjerkol (Ap) uttalte at grunnstammen i saken ikke er flymaskinene, men pilotene, redningsmenn og teknisk personell.

– Det er hovedressursen, og de som skulle ha vært med videre - uavhengig av operatørens logo, sa Kjerkol før hun trakk frem at meldinger fra akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge viser at den kommende uken ser dyster ut med tanke på ambulanselfly-beredskapen.

eder i helse- og omsorgskomiteen Olaug V. Bollestad (KrF) uttalte i Stortinget torsdag at partiet sammen med Arbeiderpartiet og MDG fremmer forslag om at regjeringen løser saken ved å sikre videreføring av erfaring og kompetanse – enten gjennom forhandlinger med operatør, eller ved å sikre et nytt anbud med virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

– Hvis regjeringen kan løse dette gjennom forhandling mener vi det er best, sa hun.

Skal utrede statlig drift

Det er et flertall av partiene på Stortinget som vil utrede statlig drift av luftambulansetjenesten. Høie bekreftet for Stortinget at regjeringen vil gjøre dette.

– Regjeringen vil følge opp akuttutvalgets forslag, og vil utrede offentlig/ ideell drift av luftambulansetjenesten som òg komiteen innstiller på i dag, og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte, sa han.

Samtidig sa han til Stortinget at det ikke ville hatt en konsekvens for anbudet i luftambulansetjenesten om regjeringen fulgte opp akuttutvalgets forslag og utredet dette tidligere, fordi slike anskaffelsesprosesser tar tid.