Færre fødsler og flere aborter. Slik er fødselstallene for i fjor

I fjor var det 1.335 fødsler ved UNN. Det er 68 færre enn året før.

Illustrasjonsfoto. 

nyheter

Tidligere denne uken offentliggjorde Medisinsk fødselsregister sin statistikk for 2017. Ifølge statistikken er det ikke de store endringene når det kommer til fødsler, til sammenlignet med året før.


Jordmødrende Anne-Lise og Kari vil gi gravide et helt unikt tilbud

Jordmødrene Anne-Lise Schjelderup-Kjeldsberg (36) og Kari How (45) gir byens gravide et nytt tilbud.


I 2016 kom 1.403 nye tromsøværinger til verden ved Universitetssykehuset Nord-Norge, avdeling Tromsø. I 2017 var det totalt 1.335 fødsler. Av disse var det 32 tvillingfødsler. Det er seks flere enn i 2016.

Ifølge statistikken ser det også ut til at de fleste mødre enten ikke røyker, eller stumper sigaretten før de blir gravid. 94,2 prosent av gravide i Tromsø røyket ikke ved svangerskapets begynnelse og 95,4 prosent røyket ikke ved svangerskapets slutt.


Morsmelkbanken trenger givere

Intensivavdelingen for nyfødte på UNN har mangel av morsmelk. Nå oppfordrer de mødre med overskudd til å bli givere.


Flere enn i forfjor valgte i fjor å ta abort. I Troms ble det gjennomført 502 svangerskapsavbrudd i 2017, av disse var 16 nemndbehandlede. Det er en oppgang fra 2016, da ble det utført 455 svangerskapsavbrudd, hvorav 13 var nemndbehandlet.