Stort strømbrudd på Kvaløya

Rettetiden er satt til klokka 21.00 fredag kveld.
nyheter

Reinøya, deler av Ringvassøy sør for Hessfjorden og deler av Kvaløya nord for avkjøringen til Skulsfjorden av fri for strøm melder Troms Kraft Nett på sin Facebook-side klokka 17.41 fredag.

Bakgrunnen for utfallet skal være en feil i en stolpe på Gamnes. Det har ikke sammenheng med boligbrannen som pågår rett i nærheten.

– Kunder i dette området vil kunne oppleve blink i strømmen i forbindelse med feilsøking. Rettetid er satt til klokka 21.00, står det i meldingen.

Ifølge Troms Krafts driftsentral har de montører på vei til stedet, og de aller fleste vil få strømmen tilbake ganske kjapt.

- Det vil ta litt lengre tid for de husstandene som er mellom Røsnes og bort til Gamnes, hvor mange dette gjelder har vi ikke tall på akkurat nå, sier vakthavende ved drfitsentralen.

Klokken 18.30 skriver Troms Kraft på Facebook at områdene på Kvaløy og Reinøya har fått strømmen tilbake. På Ringvassøy er området fra Røsnes til Gamnes fortsatt fri for strøm, og her må feil repareres før strømmen kan kobles tilbake.

Klokken 21.00 skriver Troms Kraft at feilrettingen, på grunn av forhold på arbeidsstedet, tar litt lengre tid enn først antatt. Ny rettetid settes til 22.30.