Hun blir ny regionveisjef i Statens vegvesen

Turid Stubø Johnsen tar over for Torbjørn Naimak når han går av med pensjon 1. desember.

NY SJEF: Turid Stubø Johansen blir ny regionveisjef. Foto: Presse 

nyheter

– Jeg er veldig takknemlig for alle mulighetene og all tilliten jeg har fått gjennom mine 44 år i Statens vegvesen. Sammen med en rekke flotte og flinke kolleger, har jeg vært med på en eventyrlig reise i norsk samferdselshistorie, sier Naimak i en pressemelding.

Naimak har vært regionveisjef i 15 år. 1. desember takker han av.

– I løpet årene i Vegvesenet har jeg opplevd en etat som har hatt vilje og evne til å endre seg i tråd med samfunnets skiftende behov og krav på en utmerket måte. Nå står Statens vegvesen overfor nye omstillinger, og jeg føler meg trygg på at organisasjonen vil tilpasse seg de nye endringene på en måte samfunnet vil få stor glede og nytte av, sier Naimak.

PENSJON: Torbjørn Naimak trer av som regionveisjef etter elleve år i jobben. Foto: Presse 

Statens vegvesen står overfor flere endringer i nærmeste fremtid, og ikke minst vil regionreformen berøre store deler av organisasjonen.

Veidirektøren har derfor besluttet at stillingen som regionveisjef i Statens vegvesen Region nord ikke besettes permanent, men at det foretas en midlertidig innplassering.

Turid Stubø Johnsen, som tar over for Naimak, er i dag leder i Strategi-, vei- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region Øst.

– Med sine brede erfaring både fra Vegdirektoratet og fra Statens vegvesen Region øst, er jeg overbevist om at Turid kommer til å løse oppgaven som regionveisjef på en god måte, sier Terje Moe Gustavsen, veidirektør i Statens vegvesen i pressemeldingen.