Arbeiderpartiets bisarre dobbeltspill rundt fylkessammenslåingen

nyheter

Fellesferien står for døra, men lite tyder på at kommunalminister Monica Mæland (H) legger turen til Finnmark. Hennes siste utspill får selv junitemperaturen nordpå til å fremstå som mild.

Hele regionreformen har utviklet seg til et «chicken run», i god, gammeldags James Dean-stil. Alle kjører på med full kraft, og man vet at en av partene kommer til å krasje til slutt. Spørsmålet er om det blir Finnmark fylkeskommune eller regjeringa?

Troms og Finnmark har for tiden ingen dialog om fylkessammenslåing. På fredag skulle de møtes – men ingen fra Finnmark deltok. Under en halv time senere varslet Mæland at hun endrer bestemmelsene rundt nemndas sammensetning.

Stridens kjerne mellom Troms og Finnmark er den såkalte «fellesnemnda», et organ som skal styre de to fylkeskommunene og legge til rette for den nye, sammenslåtte organisasjonen i 2020. I utgangspunktet skulle medlemmene i fellesnemnda bestå av 15 medlemmer fra Troms og 13 fra Finnmark. Nå blir det omgjort.

Har det ikke vært temperatur tidligere i sommer, vil vi i alle fall få det når kommunalministeren nå sier at Troms får 19 medlemmer, og Finnmark bare ni. Dette kommer som en direkte respons på Finnmarks boikott. Selv om alle Finnmark-representantene skulle utebli, vil den med andre ord være beslutningsdyktig, forutsatt at alle delegatene fra Troms stiller.

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) mener at de bør fortsette prosessen alene. – Enten så gjør Stortinget om på sitt vedtak – det har de ikke gitt noen indikasjon på at de kommer til å gjøre – eller så slås vi sammen. Og da må vi velge. Skal vi forberede organisasjonene på sammenslåing, eller skal vi i 2020 stå på bar bakke, helt uten noen planer, sier Ørnebakk.

Troms fylkesting vedtok hvilke medlemmer som skulle sitte i fellesnemnda så tidlig som i mars, men Finnmark har utsatt det til det aller siste. Finnmark Ap har allerede varslet at de ikke kommer til å oppnevne noen medlemmer til organet. Hvis så blir tilfelle, vil MDG, SV og Rødt heller ikke delta, i solidaritet med finnmarkingene.

Høyres gruppeleder på fylkestinget i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, mener fylket nå har overlatt til Troms å bestemme over seg. Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) fnyser derimot over Mælands bestemmelse, og mener at det er tvilsomt om forskriften er juridisk gyldig.

Det ironiske er at det kommer etter at Vassvik selv har arrangert en folkeavstemning som manglet legitimitet. Avstemningen ga imidlertid 87 prosent flertall mot fylkessammenslåing – et rungende nei på alle vis.

Hun beskylder regionprosessen for å være «udemokratisk». At den kommer etter to flertallsvedtak i Stortinget, og etter at Vassvik selv skrev under på et forlik mellom fylkene, får så være. Nå skal det bekjempes med alle midler. At hun er på kollisjonskurs med mange i sitt eget parti, er heller ingen hindring.

Man må gi henne medhold i påstanden om at et beslutningsdyktig flertall uten representanter fra Finnmark. vil være en «knebling» av et helt fylke. Men når man så til de grader har bidratt til det selv, kan det vel også hevdes å være «selvknebling»?

Arbeiderpartiet sliter med å snu kappa etter vinden, etter hvert som den endrer retning. De var med på det opprinnelige vedtaket, men er så ivrige etter å score politiske poenger at de nå taler mot sine egne grunnholdninger, og mot et søsterparti i Troms som er for sammenslåing. Jonas Gahr Støre var for øvrig også svoren tilhenger av sammenslåing, selv med tvang, for to år siden. Nå er han totalt imot.

Troms Arbeiderparti bidrar imidlertid til det komplette kaoset ved å skulle møte opp i nemnda, men ikke fatte vedtak uten finnmarksrepresentantene til stede. Dette skisseres i alle fall som en løsning av Cecilie Myrseth (Ap).

Når heller ikke Ap vil fatte vedtak, vil fellesnemnda dermed ikke være beslutningsdyktig. Det virker åpenbart at man til syvende og sist bare ønsker å påføre regjeringen et pinlig nederlag. Problemet med det er at de da også vil skyte seg selv i foten.

Sliter du med å henge med? Da er du ikke alene. Denne sausen har skilt seg oftere enn Elizabeth Taylor, og det er nærmest umulig å holde oversikten.

Etter ønske fra fylkestinget i Troms, har departementet utsatt det første møtet i fellesnemnda til 13. august. Ingenting tyder imidlertid på at noe fruktbart vil komme ut av det da heller.

Foreløpig ser det ut til at regjeringen blir tvunget igjennom, men holdningen til finnmarksdelegasjonen minner mest av alt om en sketsj fra «Monty Python og ridderne av det runde bord», hvor to riddere kjemper, og den ene får kappet av armen, hvorpå han hardnakket hevder at han ikke har blitt svekket, og at det bare er «en skramme».

Når begge armene og beina er kappet av, roper han: «Kom tilbake og kjemp, din feiging, jeg skal bite deg i hjel», idet den andre ridderen forlater.

Jeg vil fortsatt ikke spå hvem som til syvende og sist kommer ut som vinner, for standhaftigheten til Finnmark fylkeskommune minner litt for sterkt om den tapre, skadde ridderen.