Opphetet krangel om fondsmidler i formannskapet

Posisjonen og opposisjonen barket sammen om bruken av penger til veldedige formål.

FORSOMMERKRANGEL: Det ble krangel om hvorvidt det skulle gis penger til en ferietur i regi av Kirkens Bymisjon, samt et piano til Otium. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

I utgangspunktet var man helt enige – pengene som ble foreslått brukt; 100.000 kroner hver til et piano til Otium og til Kirkens bymisjons 30-årsjubileum fra formannskapets disposisjonsfond.

Dog var Høyre og Fremskrittspartiet sterkt uenige i at forslaget om gavmildhet var «gjemt» i en annen sak, nemlig som et benkeforslag i en annen behandling – om kommunens næringsfond.

– Det er veldig uryddig at man kommer med dette uten saksbehandling i en sak om et fond som har helt andre retningslinjer, sier Erlend Svardal Bøe.

Fremskrittspartiets Britt Hege Alvarstein mente at en slik handlemåte var urettferdig overfor andre gode formål.

– Skal det være slik at man må være først til mølla for å få støtte, spurte hun.

Arbeiderpartiets Jarle Heitmann mente imidlertid at det var nødvendig å fremme forslaget om støtte på denne måten.

– Det er siste formannskapsmøte før sommeren, og om vi skal få behandlet dem må vi gjøre det slik, sier han.

Erlend Svardal Bøe godtok ikke den forklaringen.

– Det handler om planlegging. Det kan ikke ha vært ukjent for noen at Otium åpner, og at Kirkens Bymisjon fyller 30 år.