Førerfeil er årsaken til flest dødsulykker på veien

Fire av ti ulykker på veien skyldes førerfeil.

FØRERFEIL: Guro Ranes i Statens vegvesen har undersøkt flere dødsulykker i 2017, og kommet fram til at flere av ulykkene skyldes førerfeil. Foto: Knut Opeide 

nyheter

Ifølge Statens vegvesen er det ulike former for førerfeil som gjør at de fleste dødsulykkene på veien oppstår.

Dette viser Statens vegvesens dybdeundersøkelser av 102 dødsulykker med 106 omkomne på norske veier i 2017.

– Ofte er dette et resultat av en kombinasjon av liten erfaring og kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd. Manglende informasjonsinnhenting går igjen, skriver Guro Ranes, i Statens vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nå kan E8 bli forbedret

Flere faktorer

En eller flere faktorer knyttet til manglende førerdyktighet har medvirket til 44 dødsulykker i fjor.

Det er for øvrig ikke det eneste man kan peke på når det kommer til dødsulykker. Forhold knyttet til vei og -miljøet kan ha medvirket i 32 prosent av ulykkene, mens høy fart etter forholdene, eller godt over fartsgrensene, har vært en medvirkende faktor i 31 prosent av dødsulykkene.

– Vegen er nesten aldri utløsende faktor i seg selv. Men når en ulykke først oppstår, er veiforhold medvirkende til å forsterke et allerede uheldig hendelsesforløp. Viktigste faktorer er veiens linjeføring, sikthindringer og tilstanden på veidekket.

– Etter noen år med kraftig økning i fartsulykkene har farten nå stabilisert seg. Men likevel er det for mange fartsulykker. Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er godt dokumentert. Vi har over de siste årene sett en positiv utvikling i overholdelse av fartsgrensene. Men for å redde flere på veiene må farten ned på norske veier, sier Ranes.

LES OGSÅ: Hun blir ny regionveisjef i Statens vegvesen

Møteulykker og lite sikkerhetsutstyr

I ulykkesbildet 2017 dominerte møte- og utforkjøringsulykker med mer enn 70 prosent av alle dødsulykker og antall omkomne.

I tillegg har mange av de omkomne i 2017 ikke brukt sikkerhetsutstyr. 25 prosent av de omkomne i bil brukte ikke sikkerhetsbelte, to omkomne på MC brukte ikke hjelm, eller brukte den feil, mens halvparten av de omkomne på sykkel brukte ikke hjelm.

– Dette er skuffende tall. Våre analyser viser at mange av disse hadde overlevd om de hadde brukt sikkerhetsutstyr, sier Ranes.

I 24 prosent av dødsulykkene har ett eller flere forhold ved vei og -miljø, som farlig sideterreng eller dårlig rekkverk, vært medvirkende til skadeomfanget.