Må i retten etter råkjøring i Lavangsdalen

Politiet vil frata mannen førerkortet.

53 km/t over: Mannen ble målt i 131,83 km/t i 80-sonen. Foto: Eirik Bjørklund 

nyheter

Mannen, som er i tidlig 50-åra, ble stanset en onsdag i mai i en kontroll på E8 i Lavangsdalen.

Fartsgrensen på stedet var 80 km/t, men han ble målt i 131,83 km/t, altså 53 km/t over den tillate hastigheten.

I tiltalebeslutningen er det lagt ned påstand om tap av førerretten og mannen må møte i Nord-Troms tingrett i starten av oktober.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø