Historisk lav arbeidsledighet i Tromsø

I fylket er det en nedgang på 20 prosent.

REKORDLAV LEIDGHET: I Tromsø er arbeidsledigheten kun på 1,2 prosent.  

nyheter

Ved utgangen av juni er arbeidsledigheten i Tromsø historisk lav med en ledighet på kun 1,2 prosent.

Det skriver Nav Troms i en pressemelding, fredag.

Ved utgangen av juni måned er det totalt 1.323 helt ledige i Troms, derav 506 kvinner og 817 menn. Dette utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket og er en nedgang på 20 prosent, eller 332 personer, sammenlignet med samme måned i fjor. For landet for øvrig er ledigheten på 2,2 prosent, skriver Nav i pressemeldingen.


Bare ett fylke har lavere arbeidsledighet enn Troms

Ved utgangen av mai er arbeidsledigheten i Troms på 1,5 prosent – en nedgang på 18 prosent fra samme periode i fjor.

 

Den største nedgangen i arbeidsledighet er hos de unge under 30 år. I aldersgruppen 19 år og yngre er det en nedgang på 35 prosent, i aldersgruppen 20-24 år er det en nedgang på 27 prosent og i aldersgruppen 25-29 år er det en nedgang på 23 prosent.

– Selv om ledigheten er lav og går ned i alle aldersgrupper, ser vi i Nav med bekymring på at 47 prosent av de arbeidsledige i fylket har vært ledige i  et halvt år eller mer. Det gode arbeidsmarkedet i fylket gir samtidig muligheter for unge med hull i CVen til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Navs fremste oppgave er å bidra til at flest mulig kommer i jobb, og vi vil følge opp regjeringens inkluderingsdugnad sammen med arbeidsgiverne for å gi et ekstra løft og en jobbsjanse til de som sliter mest med å komme seg inn i arbeidslivet, sier fylkesdirektør i Nav Troms, Grete Kristoffersen i pressemeldingen.

Det er registrert 1054 ledige stillinger i Troms i juni i år som representerer en økning på 11 prosent fra samme måned i fjor. 244 av disse er innen helse, pleie og omsorgssektoren, 147 innen undervisning og 110 innen bygg og anlegg.